Ιωάννινα: Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννινα, λίμνη & νησίΈκτακτη συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 11-10-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

– Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016.
– Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
– Ορισμός επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών – (παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016).

Η εν λόγω συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω ασφυκτικών προθεσμιών για προμήθεια κρίσιμων υλικών για τον Δήμο.

 

Tags:

, , ,