Ιωάννινα: Διοργάνωση workshop για τη Γεωθερμική Ενέργεια

Ιωάννινα, λίμνη & νησίWorkshop με θέμα τη «Γεωθερμική Ενέργεια» διοργανώνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο του έργου Alterenergy το οποίο αποτελεί Δράση του Ευρωπαϊκού Έργου “Alterenergy Startegic Project: Energy Sustainability for Adriatic Small Communities” του Προγράμματος Adriatic IPA 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Τo Workshop θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 και ώρα 18:00 στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα.

Κατά τη διάρκεια του Workshop θα γίνει παρουσίαση του έργου Alterenergy, αντικείμενο του οποίου είναι η διευκόλυνση της χρήσης Αειφόρων Πηγών Ενέργειας και η ενσωμάτωση τεχνολογιών Εξοικονόμησης Ενέργειας. Τέλος, θα αναλυθεί ο ρόλος της Γεωθερμικής Ενέργειας στο έργο θα γίνει παρουσίαση υδροστρόβιλου χαμηλών υδατοπτώσεων.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

Σημείωση για τον εκδότη:

Το «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου» υλοποιεί το έργο Alterenergy Strategic Project – Energy Sustainability for Adriatic Small Communities της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου
Ντίνα Μπακόλα
Ν. Ζέρβα 28-30
453 32 – Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510 37781
FAX: 26510 34054

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply