Ιωάννινα: Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Αιακιδών

Απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην εκτάκτων αναγκών, θα ισχύσει στην Οδό Αιακιδών από την οδό Ριζάρη έως την οδό Ευάγγελου Παπανούτσου.

Επίσης απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην εκτάκτων αναγκών θα ισχύσει και στην Οδό Βασιλέως Αλκέτα από την Οδό Ριζάρη έως την οδό Πλαπούτα , για το χρονικό διάστημα από 04 / 04 /2018 έως το πέρας των εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Η κίνηση των πεζών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή μέσω εργοταξιακής σήμανσης. Μετά το πέρας το εργασιών η οδός θα τεθεί ξανά σε κυκλοφορία.

 

Tags: