Ημερίδα Παρουσίασης του Έργου Investment Development and Empowerment Action (IDEA) στα Ιωάννινα

Σάββατο 08/12/2018, 10:00 – Ξενοδοχείο Olympic, Ιωάννινα

Το Έργο Investment Development and Empowerment Action (IDEA) είναι μια φιλόδοξη ελληνο-αλβανική πρωτοβουλία φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας και ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και γενικότερα των κοινωνικών επενδύσεων.

Στόχος είναι η σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης για κοινωνικές επενδύσεις, καθώς και η μελέτη και η εξειδίκευση υβριδικών εργαλείων χρηματοδότησης φορέων και δράσεων του τρίτου τομέα της οικονομίας, που θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή σε τοπικό, αλλά και περιφερειακό επίπεδο.

Το Έργο IDEA υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020 από το οποίο και χρηματοδοτείται. Το εταιρικό σχήμα του Έργου αποτελείται από τους εξής φορείς:

  • Auleda Local Εconomic Development Agency (Αλβανία)
  • Δήμος Χειμάρρας (Αλβανία)
  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ελλάδα)
  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ (Ελλάδα)
  • Δήμος Άρτας (Ελλάδα).

Υπεύθυνος φορέας για τις δράσεις στην περιοχή των Ιωαννίνων είναι η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ενώ για τις δράσεις στην περιοχή της Άρτας, ο Δήμος Άρτας. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων παρέχει οριζόντια επιστημονική τεχνογνωσία και στις δύο περιοχές.

Στο πλαίσιο του έργου, μέσω συμβουλευτικών (capacity building) αλλά και εκπαιδευτικών δράσεων, θα υποστηριχτούν δυνητικοί λήπτες κοινωνικών επενδύσεων (Φορείς Κοινωνίας των Πολιτών, Σύλλογοι, Σωματεία, ΑΜΚΕ, Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. κλπ), ενώ για δύο κοινωνικές επενδύσεις οι οποίες θα επιλεγούν μέσω ανοιχτής διαδικασίας, θα υπάρξει υποστήριξη και για την εύρεση χρηματοδότησης.

Το Σάββατο 08/12/2018 (ώρα έναρξης 10:00) στο ξενοδοχείο Olympic στα Ιωάννινα, παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό το σύνολο του έργου και ανοίγουμε μια συζήτηση με φορείς και οργανώσεις της Κοινωνικής Οικονομίας, της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία ευελπιστούμε να διαρκέσει όχι μόνο μέχρι την τυπική ολοκλήρωση του έργου, αλλά και μετά από αυτή.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο έργο IDEA ως ωφελούμενοι, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με τις δράσεις και το χρονοδιάγραμμα του έργου, αλλά και να δηλώσουν τη διαθεσιμότητα τους.

Στο πάνελ των ομιλητών θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναπτυξιακών εταιρειών, Τραπεζών, αλλά και εκπρόσωποι φορέων του τρίτου τομέα της οικονομίας, με επιβεβαιωμένη μέχρι σήμερα τη συμμετοχή των κάτωθι:

  • Αθανάσιος Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού του Δήμου Ιωαννιτών
  • Ευάγγελος Νικολαϊδης, Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • Μαρία Μυζήθρα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου
  • Βασίλειος Μπέλλης, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.)
  • Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες στο 3ts.gr.

Είσοδος ελεύθερη. Κράτηση θέσης στο [email protected]

 

Tags:

, , , , , ,