Ηγουμενίτσα: Επέκταση από 1/1/2017 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους Δήμους όλης της χώρας

Το ΚΕΑ αφορά ενίσχυση απόρων πολιτών σε συνδυασμό με Υπηρεσίες Ένταξης στην Αγορά Εργασίας και συμπληρωματικές Κοινωνικές Υπηρεσίες.

– ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : 1) Μονοπρόσωπο νοικοκυριό (άτομο) 2) Πολυπρόσωπο νοικοκυριό (οικογένεια) και  3) Άστεγους.
– ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Κατώφλι (Κατώφλι σημαίνει ότι το κάθε νοικοκυριό – μονοπρόσωπο ή πολυπρόσωπο – δεν μπορεί να πέσει κάτω από αυτό το όριο που αναγράφεται στην στήλη «ΜΗΝΙΑΙΟ» και όχι ότι το κάθε νοικοκυριό θα λάβει αυτό το ποσό) : 1) Υπόχρεος : 200 € , 2) ενήλικο εξαρτώμενο μέλος : 100 € , ανήλικα εξαρτώμενα μέλη : 50 € .

Παράδειγμα:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΜΗΝΙΑΙΟ – ΕΤΗΣΙΟ
– ΑΓΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ – 200 € – 2.400 €
– ΖΕΥΓΑΡΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ – 300 € – 3.600 €
– ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ 1 ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ – 350 € – 4.200 €
– ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ 2 ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ – 400 € – 4.800 €
– ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ 3 ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ – 450 € – 5.400 €
– ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ 4 ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ – 500 € – 6.000 €
– ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ 1 ΕΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ – 400 € – 4.800 €
– ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ 1 ΕΝΗΛΙΚΟ & 1 ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ – 450 € – 5.400 €
– ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ 2 ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ – 500 € – 6.000 €
– ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ 2 ΑΝΗΛΙΚΑ & 1 ΕΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ – 500 € – 6.000 €

Το δηλούμενο εισόδημα για την ένταξη στο πρόγραμμα αφορά τους τελευταίους 6 μήνες πριν την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Η ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να ξεπερνά τα 90.000 € (φορολογητέα αξία) για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 € για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 €., ενώ η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 6.000 €. Το ύψος των καταθέσεων δεν μπορεί να ξεπερνά το 6πλάσιο του δικαιούμενου ποσού ΚΕΑ.

Η μόνιμη κατοικία αποδεικνύεται με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και αριθμό λογαριασμού ΔΕΗ του ωφελούμενου στο όνομά του σε αντιστοιχία με το ακίνητο που δηλώνει σαν διεύθυνση κατοικίας.

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ , ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ , ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ON LINE ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΨΕΥΔΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Η αίτηση για το ΚΕΑ υποβάλλεται ηλεκτρονικά:
1) ο κάθε πολίτης μπορεί με τον προσωπικό κωδικό taxis, να συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτησή του (μόνος του ή στον λογιστή του) .
2) στα ΚΕΠ
3) στην Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας

Σε κάθε περίπτωση εάν υπάρχει αναντιστοιχία δηλωθέντων στοιχείων ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου του και να συνεχίσει την αίτησή του από εκεί.

Απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την ημέρα αιτήσεως: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, IBAN με το όνομα του αιτούντα, αριθμός κινητού τηλεφώνου, email, συμπληρωμένο έντυπο συναίνεσης (βρίσκεται αναρτημένο στο: https://www.keaprogram.gr/pub/Home/Contact)

Πληροφορίες: Δ/νση Πρόνοιας Δήμου Ηγουμενίτσας
Αγ. Αποστόλων 43 – Νέο Λιμάνι
Τηλ : 2665029071 – 2665021004-03
Αρμόδιοι υπάλληλοι :Μαρία Αναγνωστοπούλου και Εύη Τζοβάρα

 

Tags:

, , , ,