Η “Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία” για τον Προϋπολογισμό Δ. Ιωαννιτών

Η εισήγηση του δημοτικού συμβούλου Σ. Κωνσταντόπουλου

…”έχετε προβεί σε σωρεία αναθέσεων με αποτέλεσμα ο Δήμος να χάνει έσοδα από εκπτώσεις που θα δίνονταν αν γίνονταν διαγωνισμοί”

«Πράγματι η ψήφιση του Προϋπολογισμού αποτελεί την κορυφαία πράξη η οποία έχει άμεση σχέση με την αναπτυξιακή πορεία του Καλλικρατικού Δήμου μόνο που και αυτός ο Προϋπολογισμός για μια ακόμη φορά κινείται στα πλαίσια των γενικοτήτων και των μεγαλεπήβολων τίτλων χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία και καμία συνταγή μεγάλων έργων και οράματος για την πόλη μας.

Ο Δήμος Ιωαννιτών και η Δημοτική Αρχή παρουσιάζει σήμερα τον 8ο συνεχόμενο προϋπολογισμό και παρά τα μεγάλα λόγια για ένα ειλικρινή, αξιόπιστο και νοικοκυρεμένο Προϋπολογισμό εξακολουθεί και αυτός να κινείται όπως και οι προηγούμενοι υπό το πλαίσιο της αοριστίας, ασάφειας χωρίς να διευκρινίζονται συγκεκριμένα στοιχεία όπως ο νομοθέτης επιτάσσει κυρίως στο προγραμματισμό έργων κ.λ.π. κάτι για το οποίο επιφυλασσόμεθα.

Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να τονίσουμε ότι στον προϋπολογισμό του 2018 αλλά και τους προηγούμενους για τους οποίους οι Δημοτική Αρχή αρέσκονταν να αναφέρει περί πραγματικών και ρεαλιστικών προϋπολογισμών διαψεύστηκε επί επτά συνεχή χρόνια, μόλις πριν από λίγο καιρό κατά την συζήτηση του Ισολογισμού – Απολογισμού έτους 2016 οι Οικονομικοί Δείκτες είχαν απόκλιση που το μέγεθός τους έφθανε σε ποσοστά άνω του 58% κάτι που δηλώνει την αναποτελεσματικότητα και την απραξία σας με την ακύρωση έργων προγενέστερων ετών που εσείς είχατε σχεδιάσει, ή τη μεταφορά τους ή και την κατάργησή τους σε κάποιο επόμενο έτος με αποτέλεσμα φυσικά την δημιουργία κουμπαρά – ταμειακών υπολοίπων.

Στον υπό ψήφιση προϋπολογισμό, αυτό που διαπιστώνει κανείς είναι ότι για ακόμη μια χρονιά τα οικονομικά στοιχεία που μας παραθέτεται δεν χαρακτηρίζονται κάποιας ιδιαίτερης προσπάθειας εισπραξιμότητας κάτι στο οποίο συνήθιζε να διατείνεται η Δημοτική Αρχή, καμία αξιοπιστία μεταξύ λόγων και πράξεων, καμία ξεκάθαρη αναφορά στην πραγματική πηγή προέλευσή των ανταποδοτικών εσόδων και του τρόπου αναδιανομής τους με βάση το κριτήριο της ανταποδοτικότητας προκειμένου να γνωρίζουμε επακριβώς τον τρόπο κατανομής των κάθε είδους πιστώσεων (τα παίρνουμε από αλλού και τα δίνουμε αλλού).

Σας παραθέτουμε κάποια οικονομικά στοιχεία από τα πολλά που υπάρχουν στον προϋπολογισμό και τα οποία αφορούν το σκέλος των Εσόδων και συγκεκριμένα σχετίζονται με την εισπραξιμότητα ορισμένων Κ.Α. για να δούμε πόσο καλά τα έχετε πράξει και για τα οποία επαίρεστε:

  • Στον Κ.Α. 06.00.3217 που αφορά Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων έχετε Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους 5.896.133,84 με Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους 262.711,72.
  • Στον Κ.Α. 06.00.3221.001 που αφορά Έσοδα ΠΟΕ από τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου έχετε Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους 944.287,62 με Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους 44.287,62.
  • Στον Κ.Α. 06.00.3219.002 που αφορά Μισθώματα έχετε Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους 1.237.156,05 με Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους 68.549,77.
  • Στον Κ.Α. 06.00.3212 που αφορά Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης έχετε Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους 1.124.704,36 με Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους 5.704,36,

Με συνέπεια για όλους τους παραπάνω Κ.Α. αλλά και πολλούς άλλους που δεν είναι δυνατό να τους αναφέρω επανέρχονται προς ψήφιση στον προϋπολογισμό του 2018, τόσο καλά τα έχετε κάνει;

Το οικονομικά μεγέθη που αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του 2018 δηλώνουν την απραξία σας εμμένοντας στις ακόλουθες διαπιστώσεις: μεταφερόμενα κονδύλια είσπραξης εσόδων από χρονιά σε χρονιά, αναξιοπιστίας σας μη υλοποίησης του Προγράμματος Έργων όπου συγκεκριμένα είχατε αναφέρει ότι σε κάθε Δημοτική Ενότητα θα υπάρξει ένα μικρό Τεχνικό Πρόγραμμα μόνο που δεν το είδαμε να εφαρμόζεται πουθενά, με την εγκατάλειψη των Τοπικών Κοινοτήτων να εξακολουθεί να υπάρχει όσο και αν προσπαθείτε να συγκαλύψετε την ανεπάρκεια σας που όχι μόνο υφίσταται, διευρύνεται με μόνο επίτευγμα σας να αυξάνετε τα ταμειακά υπόλοιπα του Δήμου από χρονιά σε χρονιά κάτι που δηλώνει τη φάση της αγρανάπαυση που βρίσκεστε και της ανικανότητα σας να απορροφήσετε κονδύλια που υπάρχουν ακόμη και στα ταμεία του Δήμου.

Δεν μας διευκρινίζεται πως κατανέμεται την επιχορήγηση της ΣΑΤΑ που αφορά την κατασκευή έργων διότι η Δημοτική Αρχή επιδίδεται στην τακτική των γενικοτήτων για παράδειγμα χρησιμοποιεί τον γενικό τίτλο ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και τελικά η εμπειρία των επτά χρόνων δείχνει τα έργα να γίνονται μόνο στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ και οι ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΕΓΝΩΝΙΣΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ κάτι με το οποίο διαφωνούμε απολύτως.

Δεν μας διευκρινίζεται σχεδόν τίποτα για τις λοιπές επιχορηγήσεις και τον τρόπο κατανομής του στον Καλλικρατικό Δήμο εκτός και αν για σας Καλλικρατικός Δήμος είναι μόνο οι έδρες των πρώην Καποδιστριακών Δήμων ή ακόμη και από μόνος του ο πρώην Καποδιστριακός Δήμος Ιωαννιτών.
Δεν μας διευκρινίζονται πουθενά τα ποσά έσοδων είσπραξης και κατανομής των Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας Φωτισμού ανά Δημοτική / Τοπική Κοινότητα κάτι που επιζητούμε να μας ενημερώσετε τα τελευταία τρία χρόνια.

Όταν δεν απαντάται στα ερωτήματα που σας θέτουμε, έχουμε σοβαρότατες επιφυλάξεις για τον υπό ψήφιση προϋπολογισμό έτους 2018.

Είναι γνωστή η προσφιλή τακτική της Δημοτικής Αρχής της επιχειρηματολογίας επί της παρελθοντολογίας χωρίς να δίνει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα του Προϋπολογισμού.
Εμείς επιχειρηματολογούμε με βάση τα στοιχεία του προηγούμενου έτους αλλά και κατά βάση των πεπραγμένων σας όπου οι δείκτες είναι αποκαρδιωτικοί και όχι με το επιχείρημα της Δημοτικής Αρχής ότι στον κάθε υπό ψήφιση προϋπολογισμό θα πρέπει να τον λαμβάνουμε για φέτος κατά μείον 43 εκ € που αφορά τις επισφάλειες δηλαδή στο ποσό των 86 εκ € και όχι στο ποσό των 126 εκ €.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στο επίπεδο διοίκησης, σας έχουμε ζητήσει την χορήγηση διαφόρων στοιχείων δυστυχώς ανταποκρίνεστε από καθόλου έως ελάχιστα, αυτή είναι η χρηστή διοίκηση που υπαινίσσεστε;
Δυστυχώς η λειτουργία σας, οι τακτικές σας ως Δημοτική αρχή δεν εμπνέουν κάτι το καινούργιο , απαλλαγμένο από το παλαιό.

Ενώ διαμαρτύρεστε περί των περικοπών από την άλλη δημιουργείτε χρηματικό υπόλοιπο μεταφερόμενο από έτος σε έτος, είναι λιγάκι αν όχι ουτοπικό σίγουρα αντιφατικό.
Οι προσδοκίες της Δημοτικής Αρχής στα Έσοδα από ιδίους πόρους περιορίζονται στα ιδία πλαίσια των προηγούμενων ετών και επιτυνχάνονται στο πνεύμα των ρυθμίσεων που έχει θεσπίσει η επίσημη πολιτεία.

Δηλαδή αυτό που διαπιστώνει κανείς είναι ότι μέχρι στιγμής περιοριστήκατε στις Νομοθετικές Ρυθμίσεις της Πολιτείας για είσπραξη εσόδων από ιδίους πόρους και επιπλέον επαναπαυτήκατε στους καλοπληρωτές και μόνο.

Η Δημοτική Αρχή αυτό στο οποίο επιδίδεται όπου βρεθεί και όπου σταθεί είναι η παρελθοντολογία αγνοώντας ότι και η ίδια έχει πλέον παρελθόν όπως επίσης δεν θα πρέπει να αγνοεί την προίκα των 13 εκ € που έλαβε για ληξιπρόθεσμες οφειλές από την πολιτεία είναι κάτι σαν τις παχιές αγελάδες που συχνά πυκνά αναφέρει η Δημοτική Αρχή.

Επιδίδεται να αναφέρεται για τη διαγραφή διπλό εγγραφών, λες και πρόκειται για την απόλυτη επιτυχία όπως επίσης παρατηρούμε στον Κ.Α. Επισφαλειών αύξηση του ποσού επισφαλειών κατά 3,2 εκατομμύρια τόσο καλά τα κάνετε όλα, αντί να έχουμε μείωση έχουμε αύξηση Επισφαλειών.
Στα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας γίναμε θεατές διακριτικής μεταχείρισης πολιτών σε διάφορα επίπεδα άλλοι να απολαμβάνουν μειώσεις και άλλοι όχι.

Ακούμε εδώ και επτά χρόνια περί κατάθεσης ενός συγκεκριμένου σχεδίου αντιμετώπισης των τελών καθαριότητας φωτισμού περί μιας μελέτης σκοπιμότητας μόνο που δεν τη βλέπουμε για ακόμη μια χρονιά.

Αναφέρατε ότι θα σεβαστείτε και το τελευταίο ευρώ των Γιαννιωτών και δυστυχώς τους διαψεύσατε, έχετε προβεί σε σωρεία αναθέσεων με αποτέλεσμα ο Δήμος να χάνει έσοδα από εκπτώσεις που θα δίνονταν αν γίνονταν διαγωνισμοί.

Υποσχεθήκατε ότι επίκεντρο της πολιτικής σας θα είναι ο πολίτης, μόνον που αυτό το ξεχάσατε στην πορεία, ας ελπίσουμε ότι κάτι θα πετύχετε με το προϋπολογισμό του 2018 με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους κάτι για το οποίο έχουμε τεράστιες επιφυλάξεις.

Η γενική αίσθηση όμως που αποκομίζει κανείς από τον προϋπολογισμό του 2018 είναι ότι οι Τοπικές Κοινότητες θα είναι για μία ακόμη χρονιά παραγκωνισμένες και παραμελημένες, δεν υπάρχουν όχι μόνο συγκεκριμένες προτάσεις για τις Τοπικές Κοινότητες αλλά και κανένα οραματικό και μεγαλεπήβολο έργο για τον ευρύτερο Καλλικρατικό Δήμο όπως η σύνδεση της ΚΕΝΑΝ ΜΕΣΣΑΡΕ με το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ καμία σύνδεση της ΓΕΝΗΜΑΤΑ με το ΚΟΜΒΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ, αλήθεια σε πόσες διανοίξεις οδών έχετε προβεί μέχρι σήμερα και δεν το αντιληφθήκαμε από τότε που αναλάβατε την τύχη της διοίκησης του Δήμου.

Και για να μη ξεχνιόμαστε την αποτύπωση της αφαίμαξης του ποσού των 1.3 εκ € από τα ταμεία του Δήμου που συνέβη επι των ημερών σας.

Δεν γνωρίζω αν θα πρέπει να αρκεστούμε στην πρόθεση και τις υποσχέσεις της Δημοτικής Αρχής ότι το 2018 σε επίπεδο έργων θα είναι διαφορετικό για τις Τοπικές Κοινότητες, απομένει να το δούμε, πάντως αυτό που έχουμε να επισημάνουμε είναι ότι δεν μας έχετε πείσει και πολύ περισσότερο τους Γιαννιώτες για την αποτελεσματικότητα σας, για την ικανότητά σας να εφαρμόσετε ένα τεχνικό πρόγραμμα σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό. Για μια ακόμη χρονιά διαπιστώνει κανείς γενικότητες και αοριστίες, εδώ δεν κρίνουμε προθέσεις και διαθέσεις κρίνουμε την αποτελεσματικότητα της Δημοτικής Αρχής και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δεν έχουν θετικό πρόσημο, δεν έχουμε την παραγωγή ουσιαστικού έργου παρά μόνο μετριότητες που είναι δυσανάλογες των προσδοκιών των Γιαννιωτών.

Δυστυχώς και αυτός ο προϋπολογισμός θα έχει την ίδια τύχη με τους προηγούμενους, χαρακτηρίζεται από την έλλειψη συγκεκριμένου προγραμματισμού και πρακτικά εφαρμόσιμου τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού επίλυσης της καθημερινότητας και όχι μόνο αλλά και ταυτόχρονα οράματος για την πόλη μας.

Θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός που καταρτίσατε δεν συνάδει με τις προτεραιότητες που θέτει μια δημοτική αρχή προς βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών του αλλά και με τα οράματα μεγάλων έργων – μελετών που μπορούν να δώσουν μια νέα ώθηση στην πόλη μας που μοιάζει να είναι ξεχασμένη.

Από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 ψηφίζουμε ότι αφορά τις ανελαστικές υποχρεωτικές δαπάνες και το κομμάτι που αφορά το κοινωνικό τομέα.»

 

Tags: