Οι αλλαγές στο σύστημα των εξετάσεων πιστοποίησης Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων και η θέση του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας

Από το Σύλλογο Γεωπόνων Πρέβεζας

epirusnewsΈχουμε γράψει πρόσφατα για τις αλλαγές που σχεδιάζει το ΥΠΑΑΤ στο σύστημα των εξετάσεων πιστοποίησης Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων. Στις 28/03 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας και ομόφωνα αποφάσισε να κάνει τις εξής προτάσεις σχετικά με το θέμα:

«« Θεωρούμε ότι η τροποποίηση της πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη λαμβάνοντας υπόψη τα πολλά κρούσματα παρατυπίας και παρανομίας που καταγράφηκαν το πρώτο έτος εφαρμογής της. Τα συστήματα ελέγχου κατά τα οποία ο ελεγχόμενος πληρώνει τον ελεγκτή έχουν αποδειχτεί εξαιρετικά ευάλωτα και είναι συνήθως αναξιόπιστα. Η ανάληψη της αρμοδιότητας από Δημόσιες Υπηρεσίες θα αναβαθμίσει τη διαδικασία και θα μειώσει κατά πολύ αν όχι εξαλείψει τα παραπάνω κρούσματα.

Διατυπώνουμε τις παρακάτω προτάσεις για την τροποποίηση:

  • Να καταργηθεί κάθε δυνατότητα για γραπτές εξετάσεις. Για να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάποιοι ενδιαφερόμενοι με τις συσκευές κατάδειξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών να υπάρχουν συσκευές με οθόνες αφής.
  • Στις αίθουσες να παρευρίσκονται 2 επιτηρητές και μόνο σε διαπιστωμένη έλλειψη προσωπικού να επιτρέπεται η διενέργεια εξετάσεων με 1 υπεύθυνο.
  •  Οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη ΔΑΟΚ που επιθυμούν και όχι υποχρεωτικά στη ΔΑΟΚ της μόνιμης κατοικίας τους.
  • Σε Νομούς ή περιοχές που μετά από διερεύνηση δεν υπάρχουν διαθέσιμοι κατάλληλοι χώροι να παραμείνει η οργάνωση στα ιδιωτικά εξεταστικά κέντρα αλλά με επιτηρητές υπάλληλους της ΔΑΟΚ.
  • Τα προσωρινά πιστοποιητικά της περ. α’  να ανακαλούνται άμεσα σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν ανταποκριθούν σε 2 προσκλήσεις για εξετάσεις.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ »»

 

Tags:

, , , ,