Γιάννης Στέφος: Απάντηση του υπουργείου στην ερώτηση με θέμα: “Αντιμετώπιση της διογκούμενης ανεργίας των νέων”

Στις 10 Νοεμβρίου κατέθεσε ερώτηση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ του Ν. Ιωαννίνων Γιάννης Στέφος προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεώργιο Κατρούγκαλο, με θέμα την αντιμετώπιση της διογκούμενης ανεργίας των νέων, την οποία συνυπέγραψαν 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ερώτηση βασίστηκε στην τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας (ILO) στην οποία αποτυπώνεται η αύξηση των μακροχρόνια ανέργων μεταξύ των νέων (παγκοσμίως στο 13%, εντός Ε.Ε στο 16,6-18%, ενώ για την Ελλάδα με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το ποσοστό κυμαίνεται στο 35,7% στους νέους 25-29 χρονών). Την ίδια στιγμή, κρίνεται σχετικώς ανεπαρκής η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. με 6,4 δις € για το διάστημα 2014-2020 για 8 εκατομμύρια νέους της Ευρώπης. Με βάση τα παραπάνω, ερωτήθηκε η Υπουργός τι προτίθεται να κάνει για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, τι θα πράξει για τον Σχεδιασμό Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης και με βάση το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου ποιος είναι ο σχεδιασμός για την ομαλή ολοκλήρωση των προηγούμενων προγραμμάτων.

Η αναπληρώτρια Yπουργός Ουρανία Αντωνοπούλου στην απάντησή της τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Υπουργείο σχεδιάζει να βγάλει στο επόμενο διάστημα νέα προγράμματα υα οποία θα στοχεύουν: α) στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία (γυναίκες, νέοι κλπ) β) στην ένταξη σε αυτά τα Προγράμματα των νέων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης και γ) στη σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Συγκεκριμένα για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 σχεδιάζονται τα εξής :
– Επιταγή Εισόδου για νέους 25 – 29 ετών σε ιδιωτικές επιχ/σεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, ύψους 108.000.000€, για 30.000 ανέργους.
– Επιταγή Εισόδου για νέους 18 – 24 ετών σε Ιδιωτικές επιχ/σεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, ύψους 43.200.000€, για 12.000 νέους.
– Δράσεις Κατάρτισης σε τομείς όπως το εμπόριο, οι εξαγωγές, η πληροφορική, οι επικοινωνίες και εφοδιαστικής αλυσίδας, ύψους 40.000.000€ για 15.000 ανέργους 18-24 ετών.

Η Γενική Γραμματεία Διαχ/σης Κοινοτικών κι άλλων πόρων έχει υποβάλει προτάσεις για Προγράμματα και Δράσεις που αφορούν κυρίως στην απόκτηση εμπειρίας και στην προώθηση των νέων στην εργασία, συνολικά θα δοθούν 114.900.000 € για τέσσερα προγράμματα που θα αφορούν σε 26.000 νέους 18-29 ετών.

Η αναπληρώτρια Υπουργός, τέλος, τόνισε ότι η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου εργάζεται για την ολοκλήρωση των αποπληρωμών των έργων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, παράλληλα με την πραγματοποίηση πληρωμών της τρέχουσας περιόδου 2014-2020.

 

Tags:

, , , , , , ,