Γ. Στέφος: Κατάθεση τροπολογίας αναφορικά με το ακατάσχετο, αφορολόγητο και ανεκχώρητο του επιδόματος εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Στέφος κατέθεσε στις 15-2-2018 τροπολογία στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις». Το αντικείμενο της τροπολογίας αφορά στο επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και στην θέσπιση του ακατάσχετου, αφορολόγητου και ανεκχώρητου αυτού.

Στις παρούσες συνθήκες μέσω του επιδόματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης εξασφαλίζεται η στοιχειώδης αξιοπρέπεια σε μια από τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Από το παραπάνω επίδομα ωφελούνται νέοι άνεργοι για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη και φυσικά γυναίκες άνεργοι, που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση. Η ανάγκη θέσπισης του ακατάσχετου, αφορολόγητου και ανεκχώρητου του επιδόματος, σε αντιστοιχία με το επίδομα ανεργίας ή το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης, ήταν επιβεβλημένη.

Με την κατατιθέμενη τροπολογία εξασφαλίζεται ότι το επίδομα απαλλάσσεται από φορολογία και δεν συμψηφίζεται, ούτε κατάσχεται, ούτε εκχωρείται λόγω βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, προς τα πιστωτικά ιδρύματα ή προς τρίτους. Επίσης, δεν προσμετράται στα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή άλλων επιδομάτων.

 

Tags: