Εξοπλισμό Πληροφορικής για σχολικές μονάδες της Ηπείρου χρηματοδοτεί το Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020»

Περιφέρεια ΗπείρουΕξοπλισμό Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα αποκτήσουν 488 σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια) της Ηπείρου, μέσω της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. Σχολικών Μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ηπείρου», που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ήπειρος» 2014-2020 πράξης.

Η απόφαση ένταξης υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, με συνολική δημόσια δαπάνη 2.744.614 ευρώ.

Σκοπός της πράξης είναι η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Προσχολική, Α/θμια και Β/θμια Γενική Εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει προμήθεια, θέση σε λειτουργία και σχετική επίδειξη λειτουργίας του εξοπλισμού ΤΠΕ (σταθερών και φορητών ΗΥ, επιτραπέζιων βιντεοπροβολέων, έγχρωμων και ασπρόμαυρων εκτυπωτών, διαδικτυακών καμερών, εξωτερικών σκληρών δίσκων, ασύρματων σημείων πρόσβασης, εξυπηρετητών, ακουστικών, μεταγωγέων, σετ ρομποτικής, διαδραστικών συστημάτων, μονάδων αδιάλειπτης παροχής ρεύματος) για την αξιοποίηση των ΤΠΕ και εφαρμογών πληροφορικής σε 488 σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Ηπείρου. Οι ακριβείς ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΤΠΕ ανά σχολική μονάδα αναγράφονται στο πίνακα εξοπλισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Φορέας υλοποίησης της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Τομέας Παιδείας.

 

Tags: