Εξώδικη Πρόσκληση από τους κατοίκους & επαγγελματίες της Λ. Νιάρχου

Καλούν Περιφέρεια Ηπείρου και εργολήπτρια εταιρεία να περιμένουν την εκδίκαση της προσφυγής στο ΣΤΕ

Εξώδικη Δήλωση – Πρόσκληση απέστειλαν προς την εργολήπτρια εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή της Λ. Νιάρχου στα Ιωάννινα όπως επίσης και προς την Περιφέρεια Ηπείρου οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται ή κατοικούν στην περιοχή.

Οι κάτοικοι καλούν κατασκευαστική εταιρεία και περιφέρεια Ηπείρου να περιμένει την εκδίκαση της προσφυγής που έχουν ασκήσει στο ΣΤΕ σχετικά με την κατασκευή της οδού και εκτιμούν ότι αυτή «θα ευδοκιμήσει».

Όπως αναφέρουν στην εξώδικη πρόσκληση τους, «Σας ΚΑΛΟΥΜΕ, όπως απέχετε από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ»
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα ενεργήσουμε τα νόμιμα, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής, για την προστασία των δικαιωμάτων μας».

Η προσφυγή των κατοίκων και επαγγελματιών θα εκδικαστεί στις 23 Σεπτεμβρίου.

 

Tags: