Εξετάσεις για χορήγηση αδείας άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, η τελευταία προθεσμία για την αποστολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων Φαρμακοποιών για τις Εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17) είναι η Τρίτη 18/04/2017. Ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων είναι η Δευτέρα 24/04/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα:

 1. Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων
  – Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26510-87130
 2. Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας
  – Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26813-63512
 3. Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας
  – Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26653-60186 & 60184
 4. Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας
  – Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26823-62113& 62112
 5. Υπουργείο Υγείας, Δ/νση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Γραμματειακής Υποστήριξης, κ. Ζαχαράκης : 210-8208807,
  210-8208827, 210-8833459 & 210-8216480

Παράβολο εξετάσεων εκδίδεται μόνο από την κεντρική υπηρεσία του ταμείου παρακαταθηκών & δανείων (Ακαδημίας 40 Αθήνα)

 

Tags: