Εξελέγη το προεδρείο του Συμβουλίου και η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφέρεια ΗπείρουΣυνεδρίασε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, και εξέλεξε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Προεδρείου του για τη διετία 2022-2023.

Πρόεδρος εξελέγη η κ. Σταυρούλα Μπραΐμη- Μπότση (από την “Αξιοβίωτη Ανάπτυξη”). Αντιπρόεδρος ο κ. Δημήτριος Τρομπούκης (από το Κοινό Ηπειρωτών) και Γραμματέας ο κ. Δημήτριος Γκαμπρέλας (από τους Ορίζοντες Ηπείρου).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνέχεια εξέλεξε την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, που έχει την εξής σύνθεση:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Από την πλειοψηφία:

Παναγιώτα Ναυρόζογλου
Δημήτρης Βαρέλης
Πρόδρομος Γαϊτανίδης
Ιωάννης Κατέρης
Βασίλειος Καλούδης

Από τη μειοψηφία:

Γιώργος Ζάψας (Κοινό Ηπειρωτών)
Δημήτρης Παππάς (Ορίζοντες Ηπείρου)
Δημήτριος Δημήτριου (Ήπειρος Όλον)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Από την πλειοψηφία:

Αναστασία Σίμου- Τάσιου
Χάρης Λαζάνης
Σταυρούλα Τσιάρα
Αχιλλέας Γκούμας
Παναγιώτα Μητροκώστα

Από την Μειοψηφία:

Αριστείδης Σπέγγος (Κοινό Ηπειρωτών)
Σπυρίδων Ριζόπουλος (Ορίζοντες Ηπείρου)
Μαργαρίτα Κιτσανού (Ήπειρος Όλον)

 

Tags: