Ερώτηση Β. Γιόγιακα σχετικά με την καθυστέρηση πληρωμών για το “Βοήθεια στο σπίτι”

ndΕρώτηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης με την οποία παρατείνεται το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” έως το τέλος του 2016 καθώς και για την έναρξη των πληρωμών στους εργαζόμενους του προγράμματος κατέθεσε ο Β. Γιόγιακαςς προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ιόΠαράλληλα ο βουλευτής Θεσπρωτίας ζητεί ενημέρωση για την ενσωμάτωση του “Βοήθεια στο Σπίτι” σε άλλο έργο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ καθώς και για την τύχη του υφιστάμενου προσωπικού μετά τη λήξη της παράτασης του “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«« Προς τους: κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Καθυστέρηση πληρωμών για το “Βοήθεια στο Σπίτι” και συνέχιση του προγράμματος»:

Με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν.4351/2015 (ΦΕΚ164Α΄/4-12-2015) η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (ΒΣΣ) καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών παρατάθηκαν από την λήξη τους μέχρι τις 31/12/2016. Οι πόροι χρηματοδότησης του προγράμματος ορίστηκαν στα 60 εκ. ευρώ για το 2016 και θα αντληθούν από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του ΑΚΑΓΕ, τον Ειδικό Φορέα 33-220 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την ειδική εισφορά ασφαλισμένων και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΚΥΑ 2746/143/1Ε (ΦΕΚ 665 Β’/11-3-2016).                                    .

Τέσσερις και πλέον μήνες μετά την έκδοση του ΦΕΚ περί παράτασης του ΒΣΣ, η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων Φορέων  η οποία μεταξύ άλλων καθορίζει τον τρόπο χρηματοδότησης των Φορέων Υλοποίησης, δεν έχει υπογραφεί. Σε πρόσφατη συνάντηση εκπροσώπων του (10/3/2016) με τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κουρουμπλή και την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Φωτίου, το πανελλήνιο συντονιστικό συλλόγων και σωματείων ΒΣΣ ανέφερε ότι η Προγραμματική Σύμβαση για την παράταση του ΒΣΣ δεν είχε διαβιβασθεί προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αναγγέλθηκε από την πολιτική ηγεσία η ένταξη του ΒΣΣ στο ΕΣΠΑ με εκ νέου προκήρυξη των απαιτούμενων θέσεων προσωπικού. Σχετική αναφορά υπήρξε και στην απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (αρ. πρωτ. 2130/7-12-2015) σε ερώτηση του υπογράφοντος σύμφωνα με την οποία επίκειται η επεξεργασία, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων του ΒΣΣ, ολοκληρωμένου Πανελλαδικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, ΑμΕΑ και ευάλωτων ομάδων  χρηματοδοτούμενου από εθνικούς πόρους (55 εκ. έως και το 2019) και από το ΕΣΠΑ.

Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης συνεπάγεται επιβράδυνση της ροής χρηματοδότησης και επομένως αδυναμία έγκαιρης καταβολής των δεδουλευμένων στους εργαζομένους του ΒΣΣ. Η δε ενσωμάτωση του ΒΣΣ σε άλλο πρόγραμμα ενδέχεται να επιφέρει περικοπή παρεχόμενων υπηρεσιών του και, κατά συνέπεια, υφιστάμενου προσωπικού το οποίο επίσης ενδέχεται να αξιολογηθεί από μηδενική βάση.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

– Πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης για την παράταση του ΒΣΣ και πότε εκτιμάται ότι ξεκινήσει η καταβολή δεδουλευμένων για το 2016;

– Ισχύει ο σχεδιασμός περί ενσωμάτωσης του ΒΒΣ στο Πανελλαδικό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, ΑμΕΑ και ευάλωτων ομάδων; Κατά την εκ νέου προκήρυξη των θέσεων για το ΒΣΣ θα ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία του υφιστάμενου προσωπικού στο Πρόγραμμα; »»

 

Tags:

, , , ,