Ερώτηση Κ.Κ.Ε. για τη Χρηματοδότηση των Δομών Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.

KKEΕρώτηση για τη Χρηματοδότηση των Δομών Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. κατέθεσαν στη Βουλή προς του υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, Γιάννης Δελής, Νίκος Καραθανασόπουλος, Γιώργος Λαμπρούλης, Διαμάντω Μανωλάκου, Νίκος Μωραΐτης, Σταύρος Τάσσος και Μανώλης Συντυχάκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στα 67 δημοτικά ΚΔΑΠ & ΑμεΑ απασχολούνται 1.259 παιδιά, έφηβοι και ενήλικες με νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, αυτισμό, αισθητηριακές και πολλαπλές αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας. Σκοπό έχουν τη δημιουργική απασχόληση, τη κοινωνική ένταξη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη στήριξη των οικογενειών ΑμεΑ, ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας. Τα στελέχη των Δομών αποτελούνται από πτυχιούχους και καταρτισμένους στην ειδική αγωγή επιστήμονες των παρακάτω ειδικοτήτων: γυμναστές, φυσιοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί φροντιστές και βοηθητικό προσωπικό.

Το προσωπικό των Δομών προσλαμβάνεται κυρίως με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ωρομίσθιοι και μπλοκάκι), με δωδεκάμηνη ισχύ και δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον συνεχίζεται η ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση και αποφασίσει ο Δήμος. Αυτό το καθεστώς δημιουργεί τα παρακάτω προβλήματα:

1. Οι εργαζόμενοι κάθε χρόνο τελούν υπό ένα ατέρμονο καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας, γνωρίζοντας πως η συνέχιση της εργασίας τους εξαρτάται από τα επισφαλή ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν ημερομηνία λήξης.

2. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ανανεώσεις των συμβάσεων, συναρτάται με την βούληση της εκάστοτε δημοτικής αρχής ή δημοτικής επιχείρησης, που για λόγους αυθαίρετους μπορεί να μην προβεί στην ανανέωση τους.

3. Η καταβολή της μηνιαίας μισθοδοσίας του προσωπικού συνδέεται με την αποπληρωμή των δόσεων του προγράμματος από την ΕΕΤΑΑ προς τους φορείς υλοποίησης (ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Δήμοι). Η ροή των δόσεων, άλλοτε καθυστερεί με ευθύνη των αρμόδιων Υπουργείων, άλλοτε με ευθύνη των φορέων (έλλειψη ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας κλπ.) και έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι των δομών να παραμένουν για μήνες απλήρωτοι, γεγονός που προκαλεί οικονομική εξαθλίωση στις οικογένειες τους.

4. Το καθεστώς της εργασιακής ανασφάλειας, ειδικά σε αυτές τις δομές που βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην ποιότητα και την επάρκεια του εξειδικευμένου προσωπικού, θέτει υπό μόνιμη αναίρεση το αναγκαία σταθερό περιβάλλον και τα πρόσωπα που αποτελούν κρίσιμους παράγοντες ώστε τα παιδιά αυτά να μην παλινδρομούν ως προς την εξέλιξη τους και η οικογένεια τους να νοιώθει την στοιχειώδη σιγουριά όσο αφορά την φροντίδα και την ασφάλεια τους

Τα προβλήματα αυτά είναι άρρηκτα δεμένα με το θέμα της χρηματοδότησης των δομών. Ζήτημα που ταλαιπωρεί κάθε χρόνο γονείς, παιδιά, εργαζόμενους και Δήμους από τη στιγμή που είναι αβέβαια η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων εκθέτοντας χιλιάδες παιδιά στο κίνδυνο του αποκλεισμού, τους εργαζόμενους στην απειλή της απόλυσης και τις ίδιες τις δομές στο οριστικό κλείσιμό τους.

Ερωτώνται οι κ. υπουργοί, τι μέτρα θα λάβουν:
– Για να διασφαλιστεί η μόνιμη και σταθερή χρηματοδότηση των Δομών Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α..

– Για τη διασφάλιση του μόνιμου και σταθερού χαρακτήρα των αναγκαίων και κρίσιμων αυτών δομών με την ένταξή τους στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, και τη στελέχωσή τους με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

– Για να μονιμοποιηθεί το προσωπικό που για χρόνια τελεί σε ανασφάλεια και ομηρία και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της αναγκαίας πορείας, τι μέτρα θα ληφθούν για να διασφαλιστεί τουλάχιστον ως αυτοδίκαιη η ανανέωση των συμβάσεων τους».

 

Tags:

, , , , ,