Έρχεται …μαραθώνια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ιωαννιτών

Την ερχόμενη Τετάρτη θα στις έξι και μισή το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων με θέμα την έγκριση του προυπολογισμού για το 2020.

Το σχέδιο προυπολογισμού έχει εγκριθεί ήδη από την Επιτροπή Διαβούλευσης και στη συνέχεια ελέγχθηκε από το Παρατηρητήριο από όπου έχει την σύμφωνη γνώμη.

Αμέσως μετά την ειδική θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη, με τα σημαντικότερα να είναι:

  • Οι Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων
  • Η Χορήγηση ή μη δικαιωμάτων διέλευσης σε δρόμους του κέντρου των Ιωαννίνων σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών
  • Η Προγραμματικη Σύμβαση για αποκατάσταση μνημείων στο Κάστρο

 

Tags: