Επιστολή Δημητρίου για «Καθυστερήσεις αξιολόγησης Προγραμμάτων και καθυστερήσεις εκταμιεύσεων»

Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Α. Καχριμάνη απέστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δ. Δημητρίου, σχετικά με «Καθυστερήσεις αξιολόγησης προγραμμάτων και καθυστερήσεις εκταμιεύσεων», ζητώντας να επισπευστούν οι διαδικασίες αλλά και να ληφθούν υπόψη κατά τις αξιολογήσεις οι σημερινές τιμές και τα κόστη των διαφόρων υλικών που περιέχονται σε μελέτες επιχειρήσεων για επενδύσεις τους.

Ακολουθεί χαρακτηριστικό απόσπασμα:

{…} «βρίσκονται την Περιφέρεια Ηπείρου και σε διαδικασία αξιολόγησης στα πλαίσια του αναπτυξιακού Νόμου 4399 πληθώρα επενδύσεων στα πλαίσια της δράσης, επιχειρηματικότητα μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επενδύσεις οι οποίες, έχουν υποβληθεί Δεκέμβριο 2019 – Ιανουάριο 2020 για τις οποίες δυστυχώς έως σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και βρίσκονται υπό καθεστώς ανασφάλειας για το μέλλον.

Ως εκ τούτου θεωρούμε απαραίτητο οι παραπάνω αξιολογήσεις να υλοποιηθούν με γνώμονα τις σημερινές τιμές υλικών οι οποίες εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες (σίδηρος, αλουμίνιο, ξυλεία κτλ).

Επιπροσθέτως η καθυστέρηση πλέον του ενάμιση έτους (1,1/2) της αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων (προγράμματα αγροδιατροφής, πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, τουριστικές κ.α ) που θα συνέδραμαν στους θετικούς δείκτες ανάπτυξης της Περιφέρειας επιβαρύνει αρνητικά το κλίμα και μειώνει αισθητά τους οικονομικούς δείκτες της Περιφέρειας Ηπείρου με ότι αυτό συνεπάγεται.

Αντίστοιχη λογική (γρήγορη αξιολόγηση και εκταμίευση, σημερινές τιμές) με όλα τα παραπάνω και αντιμετώπιση, πρέπει να τύχουν και όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Ηπείρου και τα οποία δυστυχώς βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης πέραν του ενός έτους (ενίσχυση υφιστάμενων μμε για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 2, εκκρεμότητα από τον 12/2019).

Να σημειωθεί ότι τα εν λόγω προγράμματα συγκεντρώνουν πάνω από 200 επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να επενδύσουν σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και δυστυχώς παραμένουν στον «πάγο», (προγράμματα στήριξης αγροτικού κόσμου, σχέδια βελτίωσης Περιφέρειας Ηπείρου τα οποία παρουσιάζουν κωλυσιεργία εκταμιεύσεων).

Τέλος δεν θα πρέπει να μην σας σημειώσουμε ότι δύο μήνες και πλέον από την ημερομηνία που η Περιφέρεια Ηπείρου ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των επιλέξιμων επιχειρήσεων της δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19» και δυστυχώς, σε ελάχιστες επιχειρήσεις μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, ενώ πληροφορίες που φτάνουν στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων θέλουν, το 80% των επιχειρήσεων το οποίο έχει προχωρήσει σε ενστάσεις να απορρίπτεται οριστικά.» {…}

 

 

Tags: