Επίκαιρη Ερώτηση Βασιλείου Γιόγιακα, βουλευτή Θεσπρωτίας με τη Ν.Δ.

NDΟ βουλευτής Θεσπρωτίας με τη Ν.Δ., Βασίλειος Γιόγιακας, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την απένταξη έργου που αφορούσε την κατασκευή πεζοδρομίων στην πόλη της Παραμυθιάς. Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

“ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Κύριε υπουργέ,

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου» του Άξονα Προτεραιότητας 6: «Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Ηπείρου» συνολικού προϋπολογισμού 661.000,00€, εντάχθηκε και το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων πόλης Παραμυθιάς» (έγγραφο της ΕΕΤΑΑ, αρ. πρωτ. 2560/12-12-2013).

Μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες, στις 13/05/2014 έγινε η δημοπράτηση του έργου και αναδείχτηκε ο προσωρινός μειοδότης.

Ωστόσο, ενώ ήδη από τις 14/07/2014 ο Δήμος Σουλίου είχε αποστείλει στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα (αρ. 9908/14-07-2014), ο εποπτεύων οργανισμός έκανε γνωστό (αρ. πρωτ. 910/25-02-2015) ότι ανακαλεί την απόφαση ένταξης του συγκεκριμένου έργου. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης η απένταξη έγινε με βάση «την ανάγκη μείωσης των υπερδεσμεύσεων του προγράμματος».

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάσθε:

1) Με ποιο αιτιολογημένο σκεπτικό ελήφθη η απόφαση απένταξης του συγκεκριμένου έργου;
2) Τι προτίθεστε να πράξετε για την εκ νέου ένταξη του έργου στο πρόγραμμα και την άμεση υλοποίησή του;

Ο ερωτών βουλευτής,
Βασίλειος Γιόγιακας”

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply