Έντονη δυσαρέσκεια από τη Σχολή Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ένταξη του Τμήματος Παραδοσιακής Μουσικής

Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζει με ανακοίνωση της η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ένταξη σε αυτή του Τμήματος Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου:

«Η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την κυοφορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, ένταξη του Τμήματος Παραδοσιακής και Λαϊκής
Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου στη Σχολή, σχεδιασμός που συζητείται ερήμην της, μολονότι την αφορά
άμεσα.

Εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την άρνηση της διορισμένης από τον Υπουργό Παιδείας
Επιτροπής να διαβουλευθεί με τη Σχολή, τη μυστικότητα που περιβάλλει την πρότασή της προς τον
Υπουργό Παιδείας, παρόλο που 4 από τα 7 μέλη της είναι καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Καλών Τεχνών αντιτίθεται ομόφωνα στην φημολογούμενη πρόταση
της Επιτροπής να ενταχθεί το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου στη Σχολή Καλών Τεχνών του ΠΙ, γιατί θεωρεί ότι πρόκειται για μη συναφές γνωστικό αντικείμενο και ότι θα αποτελέσει τροχοπέδη στην εξέλιξη της Σχολής, η οποία μετά από αγώνα διάρκειας δεκαοκτώ ετών, μόλις πρόσφατα κατόρθωσε να εξισωθεί με τις Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας.

Ενδεχόμενη ένταξη της Τμήματος Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου θα οδηγήσει τη Σχολή Καλών Τεχνών εκτός του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης και της ανάδειξης της
διακριτής εικαστικής φυσιογνωμίας της.

Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Καλών Τεχνών ομόφωνα προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες: Σε αρχική
φάση τη μη κατάθεση της βαθμολογίας των εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των πτυχιακών
εργασιών, έως ότου τόσο η Σύγκλητος όσο και η ηγεσία του Υπουργείου διαβεβαιώσουν τη Σχολή ότι
δεν θα προβούν σε ενέργειες αντίθετες με τις αποφάσεις των Συλλογικών της Οργάνων και σε
επόμενη φάση, εφόσον χρειαστεί, την αποχή των μελών ΔΕΠ της Σχολής από το διδακτικό τους
έργο.

Εκ μέρους της Σχολής,
Ο Κοσμήτορας
Ξενοφών Μπήτσικας»

 

Tags: