«Ενότητα Πολιτών»: “Γιατί καταψηφίσαμε την ανάθεση σε ιδιώτες”

Τους λόγους για τους οποίους η παράταξη «Ενότητα Πολιτών», καταψήφισε την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην αποκομιδή απορριμμάτων από ιδιώτες, εξήγησε με ανακοίνωση της η παράταξη:

«1. Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία απολύτως προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή για μια πραγματική και αποτελεσματική αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, όπως ρητά είχε δεσμευτεί από τον Οκτώβριο του 2019, κατά την τότε συζήτηση στο Δημοτικό μας Συμβούλιο για την ανάθεση σε ιδιώτες της αποκομιδής των απορριμμάτων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Ήταν δε ξεκάθαρη η τότε θέση σας ότι η ανάθεση σε ιδιώτες θα ήταν μια προσωρινή λύση έως ότου ολοκληρώσετε την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας. Αντίθετα,  καμία ενέργεια δεν έγινε προς αυτή την κατεύθυνση και καταφεύγετε για άλλη μια φορά στην εύκολη λύση της ανάθεσης σε ιδιώτες.

2. Δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως ενέργεια στον 1,5 χρόνο διοίκησης του Δήμου από τη Δημοτική Αρχή για την άκρως αναγκαία ανανέωση   του γηρασμένου και ανεπαρκούς ποσοτικά στόλου των απορριμματοφόρων οχημάτων. Παρά την ενίσχυση με επιπλέον προσωπικό (47 νέους μόνιμους υπαλλήλους) και δεκάδες συμβασιούχους, αγνοήσατε την ανεπάρκεια σε οχήματα. Επανειλημμένα, και από την πρώτη στιγμή καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση για το θέμα, η οποία συνίστατο στην αγορά 4  νέων απορριμματοφόρων από εξασφαλισμένη πίστωση 600.000 ευρώ μέσω των ανταποδοτικών εσόδων, πίστωση που σας κληροδοτησαμε με την ανάληψη των καθηκόντων σας, και την μετακύλιση του κόστους στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Πρόσκλησης 81, μετά την έγκριση της πρότασης.

3. Υπήρχε επαρκής χρόνος για την προκήρυξη νέου ανοικτού διαγωνισμού που θα διασφάλιζε τη μεγαλύτερη συμμετοχή και δυνητικά μεγαλύτερη έκπτωση. Η τρέχουσα σύμβαση ήταν γνωστό ότι έληγε στις 12/2/2021 και οφείλατε να προετοιμάστε έναν νέο διαγωνισμό έγκαιρα ώστε να μην υπάρξει κανένα κενό. Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης που επιλέγετε, επικαλούμενοι για ακόμη μια φορά τις “ευεργετικές” διατάξεις λόγω την πανδημίας, αναιρείτε τις επανειλημμένες δηλώσεις του ίδιου του κ. Δημάρχου, μετά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού, περί διαφάνειας και προάσπισης των συμφερόντων του Δήμου. Αλήθεια, τώρα καταλάβατε ότι οι Διαγωνισμοί είναι χρονοβόρες διαδικασίες ?

4. Η τιμή των 51,30 ευρω / τονο που εισηγείστε είναι εξαιρετικά υψηλή και η όλη ανάθεση θα κοστίσει στους Γιαννιώτες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, σε μια δύσκολη για όλους περίοδο. Η τιμή αυτή είναι κατά 20% – 30% υψηλότερη τόσο από αυτή που είχε εισηγηθεί η Υπηρεσία Καθαριότητας στο Δημοτικό μας Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2019, όσο και από τη τιμή που πλήρωνε ο Δήμος επί δικής μας θητείας για τις Δημοτικές Ενότητες Μπιζανίου και Παμβώτιδος.
Αποτελεί δε, “κατεύθυνση” της Εκτελεστικής Επιτροπής, ενός πολιτικού δηλαδή οργάνου, προς την καθ΄υλην αρμόδια  να κοστολογήσει τη μελέτη Υπηρεσία, ήδη από τον Μάιο του 2020.»

 

Tags: