Ένωση Ελλήνων Χημικών: Τα πρότυπα κάνουν τις πόλεις πιο έξυπνες και ανθεκτικές και τους πολίτες πιο ασφαλείς

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών μας ενημερώνει για τη χρήση προτύπων και κυρίως ως προς το πως αυτή επιδρά στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ζωής μας:

«Η 14η Οκτωβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων, προς τιμή των προσπαθειών χιλιάδων εμπειρογνωμόνων σε όλο τον κόσμο οι οποίοι αναπτύσσουν τις εθελοντικές τεχνικές συμφωνίες, οι οποίες είναι γνωστές ως διεθνή πρότυπα. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Τυποποίησης 2017 έχει θεματικό περιεχόμενο τα πρότυπα για τις «Έξυπνες» και «Ανθεκτικές» πόλεις.

Η επάρκεια κατάλληλου πόσιμου νερού, η πρόσβαση σε καθαρές μορφές ενέργειες, η προσβασιμότητα με μέσα μεταφοράς, η αίσθηση ασφάλειας και η αντιμετώπιση κινδύνων είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει το σύγχρονο αστικό περιβάλλον προκειμένου να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών για ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας ζωής.

Η «εξυπνάδα», smartness, και η ανθεκτικότητα, δηλαδή η ικανότητα της πόλης να αντέξει και να ανταπεξέλθει σε φαινόμενα που πλήττουν τις υποδομές της, είναι αντικείμενο της προτυποποίησης, ISO 37100:2016, ISO 37120: 2014 και ΙSO 37101:2016.

Εκτός από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες, τα χαρακτηριστικά που καταδεικνύουν δείκτες επίδοσης για τη διαχείριση του αστικού συστήματος αφορούν επίσης:

  • στη διαχείριση των αποβλήτων
  • στις παροχές υγείας
  • στην ρύπανση του περιβάλλοντος
  • στα ατυχήματα
  • στην αειφορία πόρων
  • στην δόμηση κτιρίων με επαρκή ενεργειακή και περιβαλλοντική επίδοση

Η χρήση των Διεθνών Προτύπων παρέχει τη βάση για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και την ομοιότροπη σύνδεση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και τη συμβατότητα ηλεκτρονικών συστημάτων. Την ίδια στιγμή υποστηρίζεται η ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής οι οποίες να επιτρέπουν τη συλλογή, ανάλυση και μετάδοση δεδομένων με ομοιόμορφο και ασφαλή τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή οργάνωση και την ροή των υπηρεσιών και των συστημάτων, να εξασφαλίζεται η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα τους και η διασύνδεση των αστικών υποδομών.

Με τη χρήση των προτύπων υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν, σταδιακά, βιώσιμα και εναρμονισμένα εξυπνότερες οι πόλεις μας με στόχο τη σταδιακή διασύνδεση «έξυπνων» αστικών κέντρων και την αύξηση της «ανθεκτικότητας» των αστικών υποδομών.

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών στηρίζει την προσπάθεια του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης και της ΕΛΟΤ ΤΕΤ 16/ΟΕ 5 « Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις» για την αξιοποίηση και προσαρμογή των διεθνών προτύπων στις εγχώριες ανάγκες και την ανάπτυξη ελληνικού προτύπου έξυπνης πόλης και αναμένει τη συμμετοχή της στο εγχείρημα για τους τομείς εμπειρογνωμοσύνης της.»

 

Tags: