Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου του (Ε.Α.Π.), Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης, παραχώρησε σήμερα, Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017, συνέντευξη Τύπου με αφορμή την Προκήρυξη για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ε.Α.Π για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020. Στην συνέντευξη συμμετείχαν επίσης ενεργά και απάντησαν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, οι τρεις Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής Καθηγητές Χριστόφορος Κροντηράς και Γιώργος Ανδρουλάκης και η Καθηγήτρια Άννα Ρούσσου.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην αλματώδη πρόοδο που έχει συντελεστεί ως αποτέλεσμα του φιλόδοξου προγράμματος εκσυγχρονισμού και ανανέωσης του Ιδρύματος που εγκαινιάστηκε το 2015, με την ανάληψη των καθηκόντων της Διοικούσας. Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο στην ενίσχυση της ανοικτότητας, στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και στη βέλτιστη αξιοποίηση των τεχνολογιών. Ενδεικτικά σχεδιάστηκαν και προσφέρονται νέα προγράμματα σπουδών, έχει εκσυγχρονιστεί και αναβαθμιστεί η χρήση τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχουν εγκαινιαστεί παραρτήματα σε εννέα πόλεις της Ελλάδας ενώ καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για την βελτίωση της φοιτητικής μέριμνας.

Παράλληλα το Ε.Α.Π. με συναίσθηση της κοινωνικής του ευθύνης, ξεκίνησε ήδη να πραγματοποιεί πλήθος πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων καθώς και επιστημονικά συνέδρια. Τέλος, το Ε.Α.Π. έχει εγκαινιάσει διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού για την προσφορά κοινών προγραμμάτων, τη συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα καθώς και την ενεργή συμβολή του σε διεθνή ακαδημαϊκά δίκτυα όπως για παράδειγμα το EUA (European University Association).

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φοιτητές του, με συναίσθηση της κοινωνικής του αποστολής και με όραμα το κορυφαίο ακαδημαϊκό κύρος, το Ε.Α.Π. προχώρησε πρόσφατα σε προκήρυξη για κάλυψη θέσεων Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τα προσεχή τρία ακαδημαϊκά έτη. Πρόκειται για μία έντιμη, όπως την χαρακτήρισε ο Πρόεδρος, προκήρυξη που μόνη μέριμνα έχει την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της προσφερόμενης εκπαίδευσης. Αναλύθηκαν διεξοδικά τα κριτήρια μοριοδότησης της προκήρυξης και υπογραμμίστηκε η βούληση της Διοικούσας αφενός να διασφαλίσει κατά το δυνατόν τη διαθεσιμότητα χρόνου του Εκπαιδευτικού Προσωπικού προς τους φοιτητές (όπως αναφέρθηκε για παράδειγμα είναι δύσκολο για έναν επικεφαλής μεγάλου οργανισμού ή ιδρύματος ο οποίος ταυτόχρονα απασχολείται στο Ε.Α.Π. ως μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού να αναμένεται να έχει τον ίδιο διαθέσιμο χρόνο για την επικοινωνία με τους φοιτητές του με έναν νέο επιστήμονα που έχει ως κύρια απασχόληση την προσφορά εκπαιδευτικού έργου στο Ε.Α.Π.) αφετέρου την ανανέωση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθώς και την απόλυτη συμμόρφωση στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Επεσήμανε δε ότι οι όροι της προκήρυξης διασφαλίζουν με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας.

Λίγα λόγια για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αποτελεί το πρώτο και μεγαλύτερο δημόσιο Ανώτατο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της χώρας που προσφέρει εδώ και 20 χρόνια προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και επιμόρφωση αποκλειστικά με τη Μεθοδολογία της Εκπαίδευσης από Απόσταση.

Η εξειδίκευση και η εμπειρία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και η ποιότητα των προσφερόμενων σπουδών, αποτέλεσαν πόλο έλξης για περισσότερους από 120.000 φοιτητές έως σήμερα. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εδρεύει στην Πάτρα και έχει παραρτήματα σε εννέα μεγάλες πόλεις ενώ η εκπαιδευτική του λειτουργία πραγματοποιείται σε 14 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.
Σήμερα το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, λειτουργώντας τέσσερεις Ακαδημαϊκές Σχολές, προσφέρει έξι Προπτυχιακά και 35 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (τρία εκ των οποίων σε συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια).

 

Tags: