Ενημέρωση από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας

Το Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας κατά την τελευταία συνεδρίαση του συζήτησε και αποφάσισε να ενημερώσει το κοινό, με αφορμή μια φήμη που έχει κυκλοφορήσει ευρέως στην κοινωνία της Πρέβεζας, σχετικά με το ότι στη Μονάδα Υγείας – Π.Ε.Δ.Υ. Πρέβεζας (Πρώην ΙΚΑ) και στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας μπορούν να πραγματοποιούνται ακίνητες προσθετικές εργασίες.

Ενημερώνουμε ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Στη Μονάδα Υγείας – Π.Ε.Δ.Υ. Πρέβεζας και στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο συγκεκριμένες οδοντιατρικές θεραπευτικές πράξεις (Σφραγίσματα, Εξαγωγές κ.λ.π.) και όχι ακίνητες προσθετικές εργασίες (Στεφάνες/ Γέφυρες κ.λ.π.).

Στις Μονάδες Υγείας – Π.Ε.Δ.Υ. μπορούν να πραγματοποιηθούν κινητές προσθετικές εργασίες (Ολικές/Μερικές Οδοντοστοιχίες) όμως στην παρούσα χρονική στιγμή στη Μονάδα Υγείας – Π.Ε.Δ.Υ. Πρέβεζας δεν υπάρχει σύμβαση με οδοντοτεχνίτη.

Σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας, υπεύθυνος θα θεωρείται ο θεράπων οδοντίατρος και συνυπεύθυνος ο ασθενής και θα ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

 

Tags: