Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Αρταίων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας, την Τετάρτη 27/05/2015 και ώρα 15:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

– Αναμόρφωση προϋπολογισμού
– Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply