Εκδήλωση για τον Σακχαρώδη Διαβήτη στην Κόνιτσα

ΥγείαΗ Ελληνική Εταιρεία Φυσιολογίας (Ε.Ε.Φ.) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας του
Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων και το Διαβητολογικό Κέντρο της Γ΄ Παθολογικής
Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», διοργανώνουν
Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα «Σακχαρώδης Διαβήτης και συννοσηρότητες. Από τη θεωρία
στην πράξη», στην Κόνιτσα, 07-09 Οκτωβρίου 2016.

Παρά τη συνεχή πρόοδο στην κατανόηση της παθογένειας του Σακχαρώδη Διαβήτη, τα τρέχοντα
θεραπευτικά μέσα και οι επιλογές δεν είναι ιδανικά για την επίτευξη και διατήρηση της ευγλυκαιμίας
και την αποτροπή των επιπλοκών.

Ο τομέας έρευνας του Διαβήτη συνεχώς αναπτύσσεται και υπάρχουν νέες κατευθύνσεις στη ρύθμιση της υπεργλυκαιμίας. Στη θεραπευτική μας φαρέτρα προστέθηκαν νέες κατηγορίες φαρμάκων, που στοχεύουν συγκεκριμένες παθοφυσιολογικές διαταραχές και συνδυάζονται με καρδιαγγειακό όφελος.

Προσπάθειά μας είναι να παρουσιαστούν τα σύγχρονα δεδομένα, που αφορούν την αντιμετώπιση
του σακχαρώδη διαβήτη και των συννοσηροτήτων και να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες, με
σκοπό να βοηθήσουν το γιατρό να εμπλουτίσει τις γνώσεις του για μια σωστή κλινική απόφαση.

 

 

Tags:

, , ,