Εγκρίσεις χρηματοδότησης στην Άρτα – Δικαιούχοι Δήμοι και η Δ.Ε.Υ.Α.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για την δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών». Επιλέχθηκαν 71 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και συνολικό προϋπολογισμό 88.6 εκατ. ευρώ.

Ανάμεσα στις προτάσεις που επιλέχθηκαν είναι τρεις που αφορούν τον Νομό Άρτας:

Ειδικότερα δικαιούχοι της δράσης είναι η ΔΕΥΑ Άρτας (1.447.361,00 ευρώ), ο Δήμος Νικολάου Σκουφά (1.207.364,00 ευρώ) και ο Δήμος  Γεωργίου Καραϊσκάκη (612.199,19 ευρώ).

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

 

Tags: