Εγκύκλιος για αποζημίωση των παραγωγών από το ρώσικο εμπάργκο

Αγροτικά - ΓεωργίαΟργανώσεις παραγωγών οπωροκηπευτικών καθώς και απλοί παραγωγοί – οι οποίοι καλλιεργούν και εμπορεύονται ντομάτες, καρότα, λάχανα, γλυκοπιπεριές, κουνουπίδια, μπρόκολα, αγγούρια, κολοκύθια, μανιτάρια, μήλα, αχλάδια, δαμάσκηνα, κόκκινα φρούτα, επιτραπέζια σταφύλια και ακτινίδια που προορίζονται για νωπή κατανάλωση – θα ωφεληθούν από τα προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης που θέσπισε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατ΄ εξουσιοδότηση του κανονισμού 932/2014 της Κομισιόν.

Με επείγουσα εγκύκλιο, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Μόσχος Κορασίδης, αποστέλλει στις αρμόδιες Διευθύνσεις Γεωργίας τους πίνακες με τα αναλυτικά ποσά στήριξης για τις αποσύρσεις και για πρώιμη, ή μη συγκομιδή, με στόχο την ομαλοποίηση των γεωργικών αγορών.

Ενδεικτικά, το ανώτατα ποσά ενίσχυσης στα ακτινίδια για δωρεάν διανομή είναι 29,69 ευρώ/100 κιλά, στα μήλα 16,98 ευρώ, στα αχλάδια 23,85 και στις ντομάτες 27,45. Ειδικά για τις οργανώσεις παραγωγών, η στήριξη για πρώιμη και μη συγκομιδή ανέρχεται όσον αφορά τα μήλα στα 1.784,70 ευρώ/εκτάριο, στα αχλάδια στα 1.609,98 ευρώ/εκτάριο, στις ντομάτες 7.411,50 και στα ακτινίδια στα 2.938,82 ευρώ/εκτάριο.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, η ενωσιακή στήριξη θα χορηγηθεί για δραστηριότητες οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν από τις 18/8/2014 έως τις 30/11/2014.

Το ανώτατο ύψος της δαπάνης για όλα τα κράτη – μέλη και για όλα τα προϊόντα ανέρχεται σε 125.000.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 82.000.000 ευρώ θα διατεθούν για τα µήλα και τα αχλάδια και τα 43.000.000 ευρώ για τα υπόλοιπα προϊόντα.

Τα οπωροκηπευτικά τα οποία αποσύρονται από την αγορά δύναται να:

  1.  Οδηγηθούν για βιολογική αποσύνθεση και λιπασµατοποίηση.
  2.  ∆ιατεθούν για τη διατροφή των ζώων
  3.  ∆ιατεθούν ως δωρεάν διανοµή. Περιλαµβάνεται η δυνατότητα µεταποίησης των αποσυρόµενων νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων.

Η πρώιµη συγκοµιδή μπορεί να εφαρμοστεί µόνο για προϊόντα τα οποία πραγµατικά συγκοµίζονται άγουρα, βρίσκονται στους αγρούς και η περίοδος κανονικής συγκοµιδής δεν έχει αρχίσει (µε εξαίρεση τα οπωροκηπευτικά που η περίοδος συγκοµιδής τους υπερβαίνει τον ένα µήνα).

Η δράση της µη συγκοµιδής µόνο για τις Οργανώσεις Παραγωγών, μπορεί να εφαρµοστεί σε καλλιεργούµενη έκταση από την οποία έχει ήδη ληφθεί ποσότητα προς εµπορία µε την προϋπόθεση ότι αυτή η ποσότητα θα αφαιρεθεί από τον υπολογισµό της ενίσχυσης µε βάση τα βιβλία αποθήκης και τα λογιστικά στοιχεία της οργάνωσης.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, ως «µη συγκοµιδή» νοείται η περάτωση του υφιστάµενου κύκλου παραγωγής στη συγκεκριµένη περιοχή όταν το προϊόν έχει αναπτυχθεί επαρκώς και είναι εµπορεύσιµης ποιότητας. Ωστόσο, η καταστροφή των προϊόντων που προκαλείται από τις καιρικές συνθήκες ή ασθένεια, δεν θεωρείται ως µη συγκοµιδή.

Έλεγχοι για τις αποσύρσεις:

Οι πρωτοβάθµιοι έλεγχοι για τις αποσύρσεις διενεργούνται τουλάχιστον στο 10% της ποσότητας των προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά και τουλάχιστον στο 10% των οργανώσεων παραγωγών. Οι αντίστοιχοι έλεγχοι για τους παραγωγοί, οι οποίοι δεν είναι µέλη Οργανώσεων Παραγωγών καθώς και για εκείνους, των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία, ή δεν έχουν συνάψει σύµβαση µε κάποια οργάνωση, ανέρχονται στο 100%.

Οι δευτεροβάθµιοι έλεγχοι για τις αποσύρσεις διενεργούνται επίσης στο 10% της ποσότητας των προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά. Ωστόσο, οι επιτόπιοι έλεγχοι πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 40% των παραγωγών στις οποίες διενεργήθηκαν πρωτοβάθµιοι έλεγχοι και τουλάχιστον στο 5% της ποσότητας των προϊόντων που αποσύρθηκαν από την αγορά.

Οι έλεγχοι για τις δράσεις της πρώιµης και µη συγκοµιδής διενεργούνται στο 25% των σχετικών εκτάσεων παραγωγής. Ωστόσο, οι αντίστοιχοι έλεγχοι για τους παραγωγοί µη µέλη Οργανώσεων Παραγωγών καθώς και για τα µέλη των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία, ανέρχονται στο 100% της σχετικής έκτασης παραγωγής.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply