Εγγραφές μαθητών στην Α’ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων

Το Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων ενημερώνει ότι οι εγγραφές για την Α΄ Γυμνασίου θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 31-5-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αίτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου και είτε να την καταθέσουν στη Διεύθυνση του Σχολείου είτε να την αποστείλουν  στο email: [email protected].

Οι υποψήφιοι μαθητές δεν χρειάζεται να έχουν μουσικές γνώσεις. Εξετάζεται η ικανότητα μουσικής αντίληψης των μαθητών σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν από την Επιτροπή Επιλογής σχετικά με το κάθε μέρος της εξέτασης και τη διαδικασία της.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του σχολείου ή στο τηλέφωνο 2651-065457.

 

Tags: