“Δράση” Ιωαννίνων: Ανακοίνωση για την εκπαίδευση των προσφύγων

Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση

Πρόσφυγες (φωτο αρχείου)Το Σύνταγμα της χώρας όπως και η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και η Ευρωπαική σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα ανεξάρτητα αν οι γονείς τους είναι μόνιμοι κάτοικοι, πρόσφυγες, μετανάστες, νόμιμοι ή παράνομοι.

Το αγαθό της εκπαίδευσης έστω σε ένα στοιχειώδες επίπεδο καλό είναι να προσφέρεται εκτός των δομών φιλοξενίας έτσι ώστε να μην περιθωριοποιούνται τα παιδιά αλλά και να παίρνουν τη γνώση σε σχολικό περιβάλλον και όχι στα hot spots όπου αφιερώνεται ο υπόλοιπος χρόνος της ημέρας.

Περιθώρια για ρατσιστικές συμπεριφορές και κομματική εκμετάλλευση δεν υπάρχουν σε θέματα όπως η εκπαίδευση. Κλειστές κοινωνίες όπως αυτή της Κόνιτσας αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή την εκπαιδευτική προσπάθεια που άρχισε με τα παιδιά των Σύρων – η κοινωνία των Ιωαννίνων οφείλει να δείξει αντίστοιχη ωριμότητα.

Για να γίνει ουσιαστική η διαδικασία μάθησης και όχι εικονική με υποψία σπατάλης ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται για το συγκεκριμένο σκοπό η ΔΡΑΣΗ προτείνει να γίνει ακριβής καταγραφή των μαθητών και ομαδοποίηση τους ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και γλωσσική ομάδα, εντοπισμός ενηλίκων που ήταν εκπαιδευτικοί στην πατρίδα τους και γνωρίζουν Αγγλικά έτσι ώστε σε συνεργασία με ντόπιους Έλληνες εθελοντές να καταρτισθεί ένα στοιχειώδες πρόγραμμα σπουδών
που θα περιλαμβάνει τη μητρική γλώσσα,Αγγλικά,Ελληνικά, Μαθηματικά και φυσική αγωγή.

Αν υπάρχει διάθεση για προσφορά και παράκαμψη της γνωστής ελληνικής γραφειοκρατίας τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα ορατά και θα πείσουν και τους πιο δύσπιστους για τα οφέλη της προσπάθειας.

 

Tags:

, , , ,