Δωρεάν μεταπτυχιακά από το Τμήμα Μηχκών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ένα νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
με τίτλο: «Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων», προσφέροντας δύο ειδικεύσεις σε τεχνολογίες αιχμής που θα αλλάξουν τον κόσμο τα επόμενα χρόνια:

  • Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων
  • Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα

Στο ΠΜΣ διδάσκουν καταξιωμένα μέλη ΔΕΠ του τμήματος και η φοίτηση είναι δωρεάν (χωρίς δίδακτρα).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 6η Ιουλίου 2018. Η επιλογή γίνεται κατόπιν συνεντεύξεων των υποψηφίων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα Ιωάννινα από 11 έως 13 Ιουλίου 2018.

Η προκήρυξη και τα σχετικά δικαιολογητικά μπορούν να βρεθούν στο σύνδεσμο http://www.cs.uoi.gr/index.php?menu=m58&id=1047.

 

Tags:

, , , ,