Δήμος Ζίτσας: Σεμινάρια κατάρτισης

Πρόγραμμα Κατάρτισης:
«Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στην Παραγωγή & Πώληση Ενεργειακών Φυτών»

H βιοµάζα αποτελεί τη νέα πρόταση της τεχνολογίας σε παγκόσµια και ευρωπαϊκή θεώρηση, σε επίπεδο ενεργειακών πηγών φιλικών προς το περιβάλλον µε δυνατότητα αειφόρου προσφοράς, σε αντιστάθµισµα των ορυκτών που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα και της πυρηνικής ενέργειας, παράγοντες που επιβαρύνουν σηµαντικά την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Η βιοµάζα είναι η σηµαντικότερη πηγή ανανεώσιµης ενέργειας και αποτελεί το 4% της πρωτογενούς ενεργειακής παραγωγής στην Ε.Ε. Μέρος της βιοµάζας αποτελούν τα ενεργειακά φυτά, η καλλιέργεια των οποίων αποτελεί βασικό στοιχείο στην ενεργειακή πολιτική των τεχνολογικά ανεπτυγμένων χωρών.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ζίτσας σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων υλοποιεί πρόγραμμα κατάρτισης 25 ατόμων διάρκειας 60 ωρών με τίτλο: «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στην Παραγωγή & Πώληση Ενεργειακών Φυτών».

Οι καταρτιζόμενοι δεν λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα παρά μόνο πιστοποίηση μετά το τέλος του προγράμματος.

Επειδή απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η ύπαρξη συμμετεχόντων, παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στο Γραφείο Υποστήριξης- Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής (Υπεύθυνη: κα Κολιού Μαρία, τηλ: 2653360035) του Δ. Ζίτσας προκειμένου να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

Tags: