Δήμος Νικ. Σκουφά: Μελέτη αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Μαρκινιάδας της Δ.Ε. Πέτα

epirusnewsΣε λίγες ημέρες αναμένεται να παραδοθεί η μελέτη αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Μαρκινιάδας της Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται όλα τα απαραίτητα έργα για την αντικατάσταση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης της ΤΚ Μαρκινιάδας της Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικ. Σκουφά.

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά:
– Την αντικατάσταση των αγωγών μεταφοράς ύδατος από την κεντρική δεξαμενή στον οικισμό Διάσελλα προς τις επιμέρους δεξαμενές τροφοδοσίας των οικισμών Ζυγός – Μέγκλα – Μελάτες – Μαρκινιάδα – Γκένια & Γεωργουσέϊκα.
– Την αντικατάσταση και επέκταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των ανωτέρω περιοχών.
– Τη διακριτοποίηση των νέων δικτύων σε ξεχωριστά τμήματα με την τοποθέτηση δικλείδων απομόνωσης σε επιλεγμένους κόμβους αυτών. Έτσι καθίσταται εύκολη η παρέμβαση σε επιμέρους τμήματα, χωρίς να απαιτείται η διακοπή της υδροδότησης του συνόλου των καταναλωτών.
– Την τοποθέτηση νέων εκκενωτών στα υπό μελέτη δίκτυα.
– Την τοποθέτηση αερεξαγωγών διπλής ενέργειας σε διάφορα σημεία των δικτύων.
– Την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών (υδροστόμια Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) διαμέτρου σύνδεσης DN80 και 2 παροχών 2.5’’ έκαστο.

Οι πυροσβεστικοί κρουνοί τοποθετούνται σύμφωνα με τουλάχιστον ένα ή συνδυασμό περισσοτέρων εκ των κάτωθι κριτηρίων:
– Να βρίσκονται σε δρόμο με εύκολη πρόσβαση από τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
– Να βρίσκονται πλησίον χαρακτηριστικών σημείων όπως σχολείων, πνευματικών κέντρων, κ.ο.κ.
– Να απέχουν ο ένας από τον άλλο απόσταση περίπου 500 – 600 μέτρα.

Την τοποθέτηση μειωτών πίεσης στους αγωγούς μεταφοράς αλλά και σε κάποια από τα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών. Με τη χρήση των μειωτών πίεσης επιτυγχάνεται η λειτουργία των δικτύων σε χαμηλότερες πιέσεις έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα αστοχιών των αγωγών, αλλά και η προστασία των εσωτερικών δικτύων των καταναλωτών.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 3.525.000€ και αναμένεται να εγκριθεί με την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply