Δήμος Ιωαννιτών: Ενημέρωση για στρατολογικούς πίνακες

Ιωάννινα, λίμνη & νησίΠαρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ιωαννιτών έτους 2000 να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Ιωαννιτών, Γραφείο Μητρώων Αρρένων στην παραπάνω Διεύθυνση , μέχρι την 15-4-2016 ώστε να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 με τα παρακάτω:

1. Την ακριβή διεύθυνση κατοικίας τους,
2. Το επάγγελμα των τέκνων ( π.χ. μαθητής Λυκείου)
3. Την τάξη από την οποία αποφοίτησαν τα τέκνα και
4. Το θρήσκευμά τους,

ώστε να καταρτιστούν οι Στρατολογικοί Πίνακες οι οποίοι περιλαμβάνουν τους γεννηθέντες το έτος 2000 που είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν το έτος 2018 στα στρατολογικά γραφεία στρατευσίμων Κλάσεως 2021 , σύμφωνα με το άρθρο 16 &1-6 του Ν. 2119/93

 

Tags:

, , , ,