Δήμος Ιωαννιτών: Διαγωνισμός φωτογραφίας «Ο άνθρωπος και το περιβάλλον του»

Διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο: «Ο άνθρωπος και το περιβάλλον του» οργανώνει το Γραφείο τουριστικής προβολής του δήμου Ιωαννιτών, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για τη συμμετοχή του κοινού στην ανάδειξη της πλούσιας ομορφιάς της πόλης των Ιωαννίνων.

Σκοπός του φετινού διαγωνισμού, όπως και των άλλων δύο που έχουν προηγηθεί, είναι, μέσω της καλλιτεχνικής περιήγησης -στην οποία έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν όλοι, Γιαννιώτισσες και Γιαννιώτες, πρόσκαιροι ταξιδιώτες, και τουριστικοί επισκέπτες- να προβληθούν, όσο πιο ευρύτερα γίνεται, «τα άλλα Γιάννενα». Με μία, διαφορετική ματιά και ιεράρχηση. Μέσω μίας συμμετοχικής παρατήρησης και πολυδιάστατης απεικόνισης της ζωής και των χρωμάτων στην πόλη μας.

Το θέμα του διαγωνισμού ενδείκνυται για ποικίλες προσεγγίσεις σχετικά με τη σημερινή θέση και το αποτύπωμα του ανθρώπου μέσα στον περιβάλλοντα χώρο. Αλλά και για τη διαχρονική επίδραση του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Για σημαντικές στιγμές της καθημερινότητας, την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. Τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης.

Από αύριο και έως τις 30 Νοεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις φωτογραφίες τους στο email του Γραφείου τουριστικής προβολής του δήμου Ιωαννιτών [email protected] και αυτές θα αξιολογηθούν από τριμελή κριτική επιτροπή.

Το βραβείο για τις τρεις καλύτερες φωτογραφίες θα είναι από μία φωτογραφική μηχανή, ενώ για τις αμέσως τρεις καλύτερες θα δοθεί ως έπαινος από ένας σκληρός δίσκος.

Οι 30 καλύτερες φωτογραφίες θα τυπωθούν με ευθύνη του Γραφείου τουριστικής προβολής του δήμου Ιωαννιτών, και θα εκτεθούν το Φεβρουάριο του 2021 στον εκθεσιακό χώρο του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών. Επίσης, μία φωτογραφία από τον κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό θα αναρτηθεί, σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του Γραφείου τουριστικής προβολής του δήμου Ιωαννιτών (www.travelioannina.com), με τα πλήρη στοιχεία του δημιουργού.

Περιοχή διεξαγωγής του διαγωνισμού

Το φωτογραφικό υλικό που θα υποβληθεί, πρέπει να αφορά στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων, εντός των ορίων του δήμου Ιωαννιτών.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό «Ο άνθρωπος και το περιβάλλον του» έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, ερασιτέχνης ή επαγγελματίας φωτογράφος, ανεξαρτήτως εθνικότητας και φύλου, που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 14ο έτος της ηλικίας του. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό και στην τελική έκθεση των καλύτερων φωτογραφιών γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων. Οι φωτογράφοι πρέπει να είναι κύριοι δημιουργοί του φωτογραφικού υλικού που θα υποβάλουν ως συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Τρόπος συμμετοχής και τεχνικές προδιαγραφές

Κάθε φωτογράφος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, υποβάλλοντας έως και 3 φωτογραφίες. Μαζί με την υποβολή των φωτογραφιών, οι συμμετέχοντες πρέπει να αναγράφουν email και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν σε μορφή ψηφιακών αρχείων jpeg, με τη μεγαλύτερη διάσταση (1920px στα 72dpi) και δεν πρέπει να ξεπερνούν σε μέγεθος ψηφιακού αρχείου τα 2MB.

Όσες φωτογραφίες βραβευθούν και όσες επιλεγούν για την έκθεση φωτογραφίας που θα γίνει στον εκθεσιακό χώρο του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών, πρέπει να αποσταλούν στον οργανωτή του διαγωνισμού, σε πλήρη ανάλυση για εκτύπωση.

Απαγορεύεται ρητά η αναγραφή στις ψηφιακές φωτογραφίες κάθε διακριτικού, όπως ονόματα, λογότυπα, συνθηματικά κλπ., που ενδεχομένως μπορεί να επηρεάσουν την κρίση της Επιτροπής.

Επιτρέπεται η υποβολή φωτογραφιών που έχουν ληφθεί από κινητά τηλέφωνα, καθώς και αυτών που έχουν προέλθει από ψηφιοποίηση φιλμς, θετικών ή αρνητικών.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή φωτογραφιών που έχουν δημιουργηθεί με τεχνική κολάζ.

Η κριτική επιτροπή είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των υποβληθέντων φωτογραφιών που έχουν προέλθει με την εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών.

Κριτική Επιτροπή

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από εκπρόσωπο του Γραφείου τουριστικής προβολής του δήμου Ιωαννιτών και καταξιωμένους δημιουργούς στο χώρο της φωτογραφίας.

Οι κριτές θα επιλέξουν τις καλύτερες φωτογραφίες, χωρίς να γνωρίζουν τα προσωπικά στοιχεία των φωτογράφων, ώστε η διαδικασία της αξιολόγησης να είναι αδιάβλητη.

Βραβεία

Τρεις φωτογραφικές μηχανές

1o βραβείο: Φωτογραφική μηχανή
2ο βραβείο: Φωτογραφική μηχανή
3ο βραβείο: Φωτογραφική μηχανή

Έπαινοι

Τρεις σκληροί δίσκοι

Οι 6 καλύτερες φωτογραφίες μαζί με άλλες 24 που θα επιλεγούν από την καλλιτεχνική επιτροπή, θα τυπωθούν και θα εκτεθούν στον εκθεσιακό χώρο του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών τον Φεβρουάριο του 2021.

Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης, οι φωτογραφίες θα παραμείνουν στην κυριότητα του Γραφείου τουριστικής προβολής του δήμου Ιωαννιτών. Επίσης, μία φωτογραφία από τον κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό θα αναρτηθεί, σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του Γραφείου τουριστικής προβολής του δήμου Ιωαννιτών (http://www.travelioannina.com/), με τα πλήρη στοιχεία του δημιουργού.

 

Tags: