Δήμος Ιωαννιτών: Απάντηση περί ελέγχου

Ιωάννινα, λίμνη & νησίΣχετικά με δημοσιεύματα περί «διαχειριστικού οικονομικού» ελέγχου, για την αποκατάσταση της αλήθειας ο Δήμος Ιωαννιτών διευκρινίζει τα εξής:

Καταρχήν –και αυτή είναι η ουσία- δεν πρόκειται για διαχειριστικό έλεγχο, δηλαδή για έλεγχο διαχειριστικών καταστάσεων του Δήμου, αλλά για έλεγχο που αφορά στην καταγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ και αφορά στην ορθή απεικόνιση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου στα μηνιαία στατιστικά δελτία που αποστέλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Παρόμοιοι έλεγχοι δεν είναι ασύνηθες φαινόμενο.

Κι επειδή όλα τα προαναφερόμενα μπορεί να μην είναι κατανοητά για κάποιον που δεν έχει την ειδική γνώση, θα πρέπει να προσθέσουμε πως σε ότι αφορά στον συγκεκριμένο έλεγχο για το Δήμο Ιωαννιτών, ο λόγος που τον προκάλεσε είναι πραγματικά επουσιώδης. Δεν αφορά στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, αλλά στη μη ορθή αποτύπωση κάποιου στατιστικού στοιχείου σε ένα συγκεκριμένο μήνα.

 

Tags:

, , , , , ,