Δήμος Ηγουμενίτσας: Μέτρα ελάφρυνσης τοπικών επιχειρήσεων

O Δήμος Ηγουμενίτσας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας λαμβάνει τα παρακάτω μέτρα ελάφρυνσης – διευκολύνσεων προς τις επιχειρήσεις:

  • Απαλλαγή από τα τέλη για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων.
  • Απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού.
  • Απαλλαγή του 40% του συνολικού μισθώματος των επιχειρήσεων, που έχουν μισθώσει δημοτικά ακίνητα.
  • Αναστολή για δύο (2) μήνες από την υποχρέωση της καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, απαλλαγμένων από προσαυξήσεις.

Τα εν λόγω μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων ισχύουν για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

Ο τρόπος ένταξης στις παραπάνω ρυθμίσεις γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή αιτήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου eservices.igoumenitsa.gr.

Παράλληλα ο Δήμος Ηγουμενίτσας προβαίνει για τους μισθωτές σχολικών κυλικείων, στον μέγιστο δυνατό διακανονισμό που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία:

  • Καταβολή τυχόν οφειλών από μισθώματα κυλικείων για το σχολικό έτος 2019-2020 σε δώδεκα (12) άτοκες ισόποσες δόσεις.
  • Μείωση του 40% στα μισθώματα όλων των σχολικών κυλικείων, για το σχολικό έτος 2020-2021.
  • Μη καταβολή των μισθωμάτων για την ενοικίαση των κυλικείων για όσο διάστημα τα σχολεία τους παραμείνουν κλειστά.

Η ένταξη στα μέτρα για τα σχολικά κυλικεία γίνεται αυτόματα από τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ηγουμενίτσας.

 

Tags:

,