Δήμος Ηγουμενίτσας: Ενημερωτικό δελτίο του Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΗγουμενίτσαΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

«Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας είναι Κέντρο Αναφοράς Ελέγχου Νερών και Τροφίμων για  τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Υγειονομικής Περιφέρειας Ηπείρου,  Κέρκυρας και Λευκάδας (αριθ. ΦΕΚ 960/9‐9‐ 98 τ. Β στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. Β1/οικ.5508/20‐8‐98 Υπουργική Απόφαση) ως αρμόδιο Εργαστήριο όσον αφορά τον έλεγχο της  ποιότητας των υδάτων.

Για την ορθή λειτουργία του και τον απόλυτο έλεγχο της ορθότητας των μετρήσεων που πραγματοποιεί, το Εργαστήριο διαπιστεύτηκε κατά ISO EN 17025 στις 12/07/2013 για τις μικροβιολογικές  αναλύσεις από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Αναφορικά με ορισμένα δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με την ποιότητα του νερού της  Ηγουμενίτσας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: “Το Εργαστήριο ασκεί έλεγχο  στην ποιότητα του πόσιμου νερού του Δήμου Ηγουμενίτσας όπου από τα αποτελέσματα που  υπάρχουν τα τελευταία χρόνια δεν προκύπτει κίνδυνος για τους πολίτες από την  κατανάλωση ή τη χρήση του νερού.”

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας συνεχίζει και θα συνεχίζει να παράγει  επιστημονικό, ερευνητικό αλλά κυρίως ανθρώπινο κοινωνικό έργο, και αποτελεί σύμμαχο  των Υπηρεσιών Υγείας στον διαρκή αγώνα που δίνεται για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.»

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply