Δήμος Δωδώνης: Η φορολόγηση του δήμου και η πορεία των έργων στο Δημοτικό Συμβούλιο

Τα σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν από την επιβολή φόρου στους δήμους, αναδείχθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωδώνης.

Ο Δήμος Δωδώνης καλείται να καταβάλει φόρο 42 χιλιάδων ευρώ, ο οποίος αντιστοιχεί σε εισοδήματα από μισθώσεις, κληροδοτήματα και τόκους καταθέσεων.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Ντακαλέτσης, ενημερώνοντας το σώμα, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία μεγάλη επιβάρυνση, τη στιγμή που οι δήμοι έχουν υποστεί τεράστιες περικοπές στις επιχορηγήσεις και τα τακτικά έσοδα.

Επιπλέον στις οδηγίες που είχαν δοθεί για τη σύνταξη των προυπολογισμών του 2015 δεν προβλέπουν πουθενά πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή φορολογίας στους Δήμους.

“Πρόκειται για ένα ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό, που θα πρέπει να επιλυθεί στη βάση των προτάσεων που έχει υποβάλλει η ΚΕΔΕ προς τα συναρμόδια υπουργεία”, υπογράμμισε ο κ. Ντακαλέτσης.

Πέραν αυτών, έκανε γνωστό ότι ο Δήμος Δωδώνης, έχει απευθυνθεί σε νομικούς προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής κατά της συγκεκριμένης απόφασης.

Σημειώνεται ότι με την εξέλιξη αυτή, ακυρώνεται ουσιαστικά ο ρόλος των κληροδοτημάτων και η βούληση των διαθετών καθώς τα έσοδα που προέρχονται από αυτά ισούνται με τη φορολόγηση που καλείται να καταβάλει ο δήμος.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αναδείχθηκαν ακόμη τα προβλήματα στην ομαλή υλοποίηση και εξέλιξη των έργων.

Ο κίνδυνος, ειδικά για τα έργα του ΕΣΠΑ είναι μεγάλος, καθώς τους τελευταίους μήνες η οικονομική κατάσταση της χώρας, επέφερε μεγάλες καθυστερήσεις στην πληρωμή προς τους αναδόχους, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στην εκτέλεσή τους.

Το γεγονός ότι δεν δίνεται τελικά παράταση για το κλείσιμο του προγράμματος, αποτελεί μία αρνητική εξέλιξη, υπογράμμισε ο δήμαρχος και τόνισε ότι στον ελάχιστο χρόνο που απομένει θα πρέπει να καταβληθεί πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να μην χαθούν πόροι και μείνουν έργα ημιτελή.

Η παρατεταμένη περίοδος αβεβαιότητας δημιουργήσε προβλήματα και στην εκτέλεση μικρών έργων, κυρίως λόγω της αδυναμίας εργολάβων κι εργοληπτών να εξυπηρετηθούν από τις τράπεζες.

Από την πλευρά του Δήμου και της Τεχνικής Υπηρεσίας έχει γίνει όλη η προεργασία και έχουν ετοιμαστεί όλοι οι φάκελοι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος έργων που έχει εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Να σημειωθεί ότι και σ’ αυτή τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραβρέθηκαν οι περισσότεροι πρόεδροι κι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply