Δήμος Δωδώνης: Δημοπρατήθηκε το γήπεδο Μουσιωτίτσας

Στην φάση της κατασκευής περνά το έργο βελτίωσης του γηπέδου της Μουσιωτίτσας με συνολικό προυπολογισμό 343 χιλιάδες ευρώ. Το έργο δημοπρατήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και μετά το άνοιγμα των προσφορών αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος.

Πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση που έρχεται να ενισχύσει κυρίως τον ερασιτεχνικό αθλητισμό αλλά και να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και της τοπικής ομάδας. Αίτημα το οποίο ήταν σε εκκρεμότητα από την δεκαετία του 90.

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης, χρειάστηκε με την συνεργασία τοπικών φορέων, να ξεπεραστεί μία σειρά σημαντικών προβλημάτων, που άπτονταν κυρίως των δασικών υπηρεσιών. Ο Δήμος Δωδώνης, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες που έκανε, κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια και να φτάσει στην υλοποίηση του έργου.

Σύμφωνα με την μελέτη που έχει εκπονηθεί οι εργασίες θα αναπτυχθούν σε χώρο έξι στρεμμάτων περίπου. Θα κατασκευαστούν όλα τα απαραίτητα δίκτυα, θα γίνει διαμόρφωση του εδάφους και στην συνέχεια θα τοποθετηθεί τεχνητός χλοοτάπητας.

Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την στήριξη των τοπικών κοινωνιών και την ενίσχυση δράσεων και δομών που μπορούν να υποστηρίξουν την τοπική οικονομία και να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Για την Μουσιωτίτσα όπως και το σύνολο της παραποτάμιας περιοχής, που θα βρεθεί στο περιθώριο της Ιόνιας Οδού, αναζητούνται από τώρα τρόποι ενίσχυσης και στήριξης, ειδικά των νέων που παραμένουν στην περιοχή.

Δημοπράτηση δρόμου:

Ο Δήμος Δωδώνης προχώρησε σήμερα στην δημοπράτηση ενός ιδιαίτερα σημαντικού οδικού έργου. Πρόκειται για την σύνδεση της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου Μπότσαρη με την Τοπική Κοινότητα Αλεποχωρίου Μπότσαρη- Σιστρουνίου, στην Δημοτική Ενότητα Λάκκας Σουλίου. Το έργο έχει συνολικό προυπολογισμό 615 χιλιάδες ευρώ.

Πρόκειται για ένα δρόμο που ως σκοπό έχει τόσο την εξυπηρέτηση των κατοίκων που µένουν στην συγκεκριµένη περιοχή, όσο και των κατοίκων των όµορων οικισµών του ∆ήµου ∆ωδώνης, οι οποίοι θα µπορούν να παρακάµψουν τους εσωτερικούς δρόµους των οικισµών µε ευκολία και ασφάλεια.

Η χρησιµοποίηση της εν λόγω οδού θα κάνει επίσης πιο σύντοµη την µετακίνηση των δηµοτών προς τα αστικά κέντρα των Ιωαννίνων και της Πρέβεζας και θα διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση στα Σερζιανά, όπου βρίσκονται οι Πύλες του Άδη.

Η μελέτη, η οποία είχε εκπονηθεί προ του 2010, επικαιροποιήθηκε και το έργο φτάνει πλέον στην φάση της κατασκευής. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, μεταξύ των άλλων θα εκτελεστούν χωματουργικές εργασίες, τάφροι, τοιχία αντιστήριξης, στρώσεις στράγγισης οδοστρωμάτων και ασφαλτόστρωση

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply