Δήμος Αρταίων: Απάντηση σε δημοσίευμα σχετικά με την εγκατάσταση καμερών ασφαλείας στο Δημαρχείο

Με αφορμή δημοσίευμα σχετικά με την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας, στο Δημαρχείο, κατόπιν σχετικής ερώτησης που υποβλήθηκε στο Δ.Σ., θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Οι κάμερες εποπτεύουν, κρίσιμους για την πρόσβαση στο κτίριο, εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους (κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα), την κεντρική είσοδο του Δημαρχείου από την εξωτερική πλευρά καθώς και το χώρο στάθμευσης όπισθεν αυτού, για λόγους ασφαλείας, αποφυγής βανδαλισμών και επανάληψης περιστατικών κλοπής που έχουν συμβεί κατά το παρελθόν. Σε επικοινωνία μας με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την εν λόγω καταγραφή δεν απαιτείται έκδοση ειδικής αδείας.

2. Δεν έχει εγκατασταθεί καμία κάμερα, ούτε υπήρξε ποτέ τέτοια πρόθεση, σε εσωτερικό εργασιακό χώρο γραφείων του Δημαρχείου που να καταγράφει τους υπαλλήλους κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

3. Οι κάμερες δεν μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο παρά μόνο την αποθηκεύουν σε κεντρικό καταγραφικό μηχάνημα που είναι εγκατεστημένο σε χώρο μη προσβάσιμο από οποιοδήποτε παρά μόνο από τον υπεύθυνο του Τμήματος Πληροφορικής. Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού μπορεί να γίνει ανάκτηση της αποθηκευμένης εικόνας και μόνο για το χρονικό διάστημα που αυτό συνέβη. Η μέγιστη χρονική διάρκεια διατήρησης της αποθηκευμένης εικόνας στο σύστημα δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) ημέρες.

Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι, η Δημοτική Σύμβουλος υπέβαλε την ερώτηση, απλά για να δημιουργήσει εντυπώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο αναπαράγοντας φήμες και σενάρια κατασκοπίας. Αν είχε ενημερωθεί για την πραγματική κατάσταση δεν θα είχε μπερδέψει το καλώδιο που πέρασε από την ψευδοροφή με την κάμερα.

Θέλουμε να γίνει σαφές ότι, πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι μόνο η διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας καθώς και η προστασία των ίδιων των εργαζομένων από φαινόμενα κλοπών και απώλειας προσωπικών αντικειμένων. Άλλωστε, αν πρόθεσή μας ήταν η άσκηση οποιασδήποτε πίεσης ή ο έλεγχος των κινήσεων του προσωπικού υπάρχουν πιο αποτελεσματικά και ενδεδειγμένα μέτρα προς εφαρμογή.

Ευτυχώς όμως, ο Δήμος Αρταίων διαθέτει αξιολογότατο Στελεχιακό Δυναμικό, που ανταποκρίνεται με απόλυτη επάρκεια και ευσυνειδησία στα καθήκοντά του και οποιαδήποτε μέτρα επόπτευσης και αστυνόμευσης βρίσκονται απλά στη σφαίρα της φαντασίας κάποιων, που έμαθαν να λειτουργούν με καχυποψία και αρνητισμό.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply