Δημοπρατούνται τα έργα βιολογικών καθαρισμών Άρτας και Φιλιππιάδας

Περιφέρεια ΗπείρουΤρία από τα σημαντικότερα έργα για την προστασία του Περιβάλλοντος στην Ήπειρο, προωθούνται άμεσα προς υλοποίηση. Συγκεκριμένα στη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ενέκρινε τη δημοπράτηση τριών έργων που αφορούν την πράξη “Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών του πρώην Δήμου Φιλοθέης και Καμπής Άρτας και επέκτασης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 15.912.000 ευρώ.

Τα επιμέρους έργα (που είναι υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020) είναι τα εξής:
Α) Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου με προϋπολογισμό 4.002.000 ευρώ
Β) Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Οικισμών Ρόκκας Χαλκιάδων & Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης με προϋπολογισμό 8.690.000 ευρώ.
Γ) Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας, με προϋπολογισμό 3.220.000 ευρώ.

Επαναδημοπρατήσεις έργων- παράταση διαγωνισμού για μεταφορά μαθητών:

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την επαναδημοπράτηση έργων, των οποίων οι διαγωνισμοί αναβλήθηκαν λόγω της τραπεζικής αργίας. Για τον ίδιο λόγο εγκρίθηκε και η παράταση της καταληκτικής ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών για την ανάθεση της μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017. Με την απόφαση νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015, ώρα 15.00 και νέα Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 10 Αυγούστου 201, ώρα 10 π.μ.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply