Δικαίωμα στη λήθη για τους Ευρωπαίους χρήστες του διαδικτύου

Το δικαίωμα των χρηστών στη λήθη φαίνεται ότι έδωσε το νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει τόσο την έκδοση κανονισμού όσο και οδηγίας, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς αντικατάσταση της ισχύουσας οδηγίας για την προστασία αυτών των δεδομένων του 1995.

Σύμφωνα λοιπόν με το νέο θεσμικό πλαίσιο οι χρήστες θα μπορούν να ζητούν την πλήρη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ενώ πέρα από αυτό δίνεται στους χρήστες το δικαίωμα να μεταφέρουν τα δεδομένα τους σε άλλο πάροχο υπηρεσιών, καθώς και το δικαίωμα να γνωρίζουν πότε τα δεδομένα τους έχουν παραβιαστεί.

Παράλληλα βάση του νέου πλαισίου θα απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για την όποια επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ενώ τυχών παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμα που μπορεί να αγγίζουν έως και το 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους κατά το προηγούμενο οικονομικό έτους.

Τέλος το νέο θεσμικό πλαίσιο θέτει ελάχιστα πρότυπα για την επεξεργασία, τη μεταφορά και τη συλλογή δεδομένων από τις αρχές ασφαλείας τόσο στο εσωτερικό κάθε χώρας της Ε..Ε όσο και στις διασυνοριακές ανταλλαγές τέτοιων δεδομένων.

Σκοπός της δημιουργίας του νέου θεσμικού πλαισίου είναι να καταπολεμηθεί ο φόβος των Ευρωπαίων για την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων ο οποίος αυξάνεται συνεχώς καθώς αυξάνετε και η χρήση online  εφαρμογών όπως το E-banking, τα Social Media αλλά και η χρήση έξυπνων συσκευών.

Πηγή: techsocial

 

Tags:

, , , , , , ,