Δικαστήριο δικαίωσε εργαζόμενους του Δ. Ιωαννιτών και τους επιστρέφει τα «Δώρα»

Δικαιώθηκαν εργαζόμενοι του Δήμου Ιωαννιτών σε προσφυγή τους με την οποία ζητούσαν να τους καταβληθούν τα Δώρα και Επιδόματα που είχαν περικοπεί σε εφαρμογή μνημονιακών νομοθετημάτων. Η προσφυγή ήταν μαζική και είχε κατατεθεί από 45 εργαζομένους αορίστου χρόνου του Δήμου Ιωαννιτών. 

Το δικαστήριο (Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων) δικαίωσε τους εργαζόμενους με το σκεπτικό ότι η νομοθεσία: «τυγχάνει ανεφάρμοστη ως αντικείμενη στο Σύνταγμα και τις έχουσες υπερνομοθετική ισχύ διατάξεις των διεθνών συνθηκών, καθόσον στερεί από τους ενάγοντες το δικαιούμενο ικανοποιητικό και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης».

Σύμφωνα με την απόφαση, ο κάθε ενάγων θα πρέπει να λάβει από το Δήμο Ιωαννιτών ποσό 1.750 Ευρώ, συν τους νόμιμους τόκους τους οποίους προσδιόρισε στο 6%, ενώ δέχθηκε ότι υπάρχει διετής παραγραφή.

Η σημασία της απόφασης είναι βαρύνουσα και για άλλες περιπτώσεις, διότι δέχεται μεταξύ άλλων ότι «Για την θέσπιση των περικοπών δεν αρκεί η αόριστη επίκληση του σπουδαίου δημόσιου συμφέροντος, αλλά η τεκμηρίωση με την δέουσα σαφήνεια και παράθεση αναλυτικών στοχεύων του λόγου για τον οποίο η συγκεκριμένη δέσμη μέτρων είναι η μόνη πρόσφορη και αναγκαία λύση για την αποφυγή του κινδύνου χρεωκοπίας της χώρας…. Όμως η περικοπή των δώρων και του επιδόματος αδείας, οι οποίες έχουν νομοθετεί σε συνέχεια των νόμων με τους οποίους περικόπηκαν οι αποδοχές των μισθωτών, επιβαρύνουν σωρευτικά την ίδια ομάδα πολιτών και ως εκ τούτου η επιβάρυνση αυτή είναι εξόφθαλμα δυσανάλογη ιδίως για όσους υπηρετούν στο Δημόσιο, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να έχουν υποστεί σοβαρές οικονομικές απώλειες».

Αναμένονται προσφυγές στον επόμενο δικαστικό βαθμό από την πλευρά του Δήμου.

 

Tags: