Διημερίδα για ανάδειξη καινοτόμων έργων στους τομείς εξειδίκευσης της Ηπείρου

epirusnewsΔιημερίδα με τίτλο “ΕΣΠΑ 2014-2020: Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την ανάδειξη καινοτόμων έργων στους τομείς εξειδίκευσης της Ηπείρου”, οργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής 17-18/12/2015 στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Du Lac, με στόχο να αναδειχθούν οι ώριμες πιλοτικές δράσεις για άμεση χρηματοδότηση.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσα από την ανάπτυξη της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την περίοδο 2014-2020 και σε συνέργεια με το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας, επέλεξε, σε συνέχεια αναλύσεων και προτάσεων, τους τομείς της Αγροδιατροφής, της Βιομηχανίας της Εμπειρίας και των ΤΠΕ & Νεανικής Επιχειρηματικότητας ως τρείς από τους τέσσερις τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξή της.

Η Ήπειρος παρουσιάζει σημαντικές συγκεντρώσεις τόσο ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων στους χώρους αυτούς όσο και ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο επιχειρήσεων και νέων επιχειρηματικών ιδεών.

Η Περιφέρεια Ηπείρου καλείται να οργανώσει και να αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό προς όφελος των πολιτών της και της χώρας.

Η Ήπειρος πρόκειται να αξιοποιήσει αυτές τις προοπτικές μέσα από την επιχειρηματικότητα, την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την ανάπτυξη και χρήση των υποδομών της, την συνεργασία με άλλες Περιφέρειες, τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια των δραστηριοτήτων της καθώς και την αποτελεσματική αξιοποίηση τόσο των περιφερειακών πόρων όσο και των εθνικών.

Το Α’ Μέρος της Ημερίδας σε ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου (ώρες 2 μ.μ.- 4 μ.μ.).

Περιλαμβάνει:

– Χαιρετισμοί:
Α. Καχριμάνη, Περιφερειάρχης Ηπείρου
Τ. Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών

– Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020
Ε. Παπανικολάου, προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου

– Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ηπείρου
Τ. Αλμπάνης, πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας      Ηπείρου – Καθηγητής Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

– Νέο ΕΣΠΑ και Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
Δ. Ιακωβίδης, προϊστάμενος Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ)

– Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης
Λ. Τσιπούρη, εμπειρογνώμονας ΕΕ για RIS3 – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

– Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
Π. Χατζηνικολάου, προϊστάμενος Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

– Κρατικές Ενισχύσεις
Κ. Ροκίδης, στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)

– Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Ε. Μπακάλη, στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  της Ελλάδας

 

Tags:

, , , , , , ,