Διαβάσεις πεζών: Τι ισχύει για τις προτεραιότητες

Οι οδηγοί οχημάτων οφείλουν σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να «αποφεύγουν να συμπεριφέρονται με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους πεζούς» (αρ. 39.1), πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να φροντίζουν πάντοτε και για την ασφάλεια των πεζών, καθώς οι τελευταίοι είναι ασφαλώς ευάλωτοι απέναντι στα οχήματα.

Όπου υπάρχει σηματοδότηση ή η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμους, οι προτεραιότητες καθορίζονται με βάση την παρεχόμενη σηματοδότηση.

Τι προβλέπεται για τις διαβάσεις χωρίς σηματοδότες (χωρίς φανάρια)

«Σε σημασμένες διαβάσεις πεζών όπου η κυκλοφορία των οχημάτων δεν ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση ή με τροχονόμο, οι οδηγοί υποχρεούνται να πλησιάζουν στη διάβαση με ταχύτητα τόσο μικρή ώστε να μην εκθέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς που τη χρησιμοποιούν ή εισέρχονται σε αυτήν και, σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτουν την πορεία του οχήματός τους για να επιτρέπουν τη διέλευση των πεζών», σύμφωνα με το αρ. 39.2 του Κ.Ο.Κ.

Ωστόσο, με άλλο άρθρο σχετικά με τη συμπεριφορά πεζών, προβλέπεται και η δέουσα προσοχή από την πλευρά των πεζών, καθώς υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη την ταχύτητα και την απόσταση που βρίσκονται τα αυτοκίνητα που πλησιάζουν, πριν κατέβουν στο οδόστρωμα:

Άρθρο 38.4 – γ)

«Σε διαβάσεις που η κυκλοφορία τόσο των πεζών όσο και των οχημάτων δεν ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες, (οι πεζοί) να μην κατεβαίνουν στο οδόστρωμα πριν λάβουν υπ’όψη τους την απόσταση και την ταχύτητα των οχημάτων τα οποία πλησιάζουν

Στους πεζόδρομους

Για την περίπτωση κίνησης αυτοκινήτου σε πεζόδρομο, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρει: «σε σημασμένους με ειδική σήμανση πεζοδρόμους, τα οχήματα τα οποία επιτρέπεται να εισέλθουν σε αυτούς οφείλουν να κινούνται με ταχύτητα βαδίσματος και να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς. Στους οδηγούς των οδικών οχημάτων επιβάλλεται να παραχωρούν προτεραιότητα στις διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών, όταν σε αυτές κινούνται πεζοί ή ποδηλατιστές αντίστοιχα

 

Tags:

, , , ,