Διανομή νωπού κοτόπουλου και φέτας στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ του Δήμου Αρταίων

Δημαρχείο ΆρταςΔιανομή νωπού κοτόπουλου και φέτας στους δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ και στους ενιστάμενους που η ένστασή τους έγινε δεκτή, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 από ώρα 8:30 έως 12:00 στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας του Δήμου Αρταίων.

Η παράδοση θα γίνεται με την επίδειξη του βιβλιαρίου κοινωνικής ασφάλισης ή άλλου επίσημου εγγράφου από όπου προκύπτει ο ΑΜΚΑ τους και Αστυνομικής Ταυτότητας. Τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνονται και από μέλη της ωφελούμενης μονάδας με την επίδειξη των παραπάνω.

Αν ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από 3ο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

Κατά την παραλαβή ο ωφελούμενος θα υπογράφει σε κατάσταση διανομής όπου αναγράφονται τα είδη και οι ποσότητες των προϊόντων που του παραδίδονται. Αν ο ωφελούμενος δεν προσέλθει την ημέρα διανομής, τα προϊόντα θα παραδοθούν σε δομές που ασκούν φιλανθρωπική δράση.

 

Tags:

, , , , , ,