Διακοπές υδροδότησης σε Αμπελιά – Επισκοπικό & Γραμμενοχώρια

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΣΥΔΛΙ, διακοπές υδροδότησης λόγω διακοπών στην παροχή ρεύματος από τη ΔΕΗ αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην περιοχή Αμπελιάς και στην περιοχή Επισκοπικού και την Τετάρτη 29 Μαρτίου στα Γραμμενοχώρια. Η αποκατάσταση της λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά το πέρας των εργασιών της ΔΕΗ. Ακόλουθα θα  και η υδροδότηση των περιοχών θα αποκατασταθεί σταδιακά μέχρι να γεμίσουνε οι δεξαμενές.

 

Tags: