ΔΕΥΑΙ: Προσλαμβάνει 16 εργαζόμενους

Η ΔΕΥΑΙ θα προσλάβει 16 εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μήνες).

Οι ειδικότητες είναι οι εξής:

  • 1 Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ),
  • 1 Χημικός (ΠΕ),
  • 1 Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ),
  • 1 Πολιτικός Μηχανικός (ΤΕ),
  • 3 Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι (ΔΕ)
  • 9 Τεχνίτες Υδραυλικοί (ΔΕ).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη ΔΕΥΑΙ από 3 έως 14 Μαρτίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.deyai.gr.

 

Tags: