Χαιρετισμός Ι. Καραμπίνα σε εκδήλωση για τη Δια Βίου Μάθηση

Την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος εκπροσώπησε στην εκδήλωση  που έγινε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα,  «Εκπαίδευση Ενηλίκων. Πολιτικές Δια Βίου Μάθηση, Θέσεις και Προοπτικές», ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ηπείρου κ. Ι. Καραμπίνας. Την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος εκπροσώπησε στην εκδήλωση  που έγινε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα,  «Εκπαίδευση Ενηλίκων. Πολιτικές Δια Βίου Μάθηση, Θέσεις και Προοπτικές», ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ηπείρου κ. Ι. Καραμπίνας.

Στο χαιρετισμό του ανέφερε τα εξής:

«Κυρίες και κύριοι

Ως εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ θα ήθελα να επισημάνω  ορισμένους προβληματισμούς αλλά ταυτόχρονα, ως φορέας,  να προτείνω κάποιες λύσεις . Η θεσμική  υπόσταση του ΔΒΜ έρχεται από τον θεσμό των Νομαρχιών ( ΝΕΛΕ 1983 ) και εντεύθεν . Πολλές παρεμβάσεις και βελτιώσεις έγιναν για να έρθουμε στην σημερινή μορφή των Περιφερειών (Ν. 3852 /10 ), οι οποίες όμως δεν οδήγησαν σε ένα ενιαίο δίκτυο ΔΒΜ.

Ο Νόμος 3879 /10 προσπάθησε να αναπτύξει ένα Εθνικό Δίκτυο ΒΔΜ, μέσω ενός Εθνικού Προγράμματος ΔΒΜ, με ολοκληρωμένο νομοθετικό  πλαίσιο, όπου, εκτός των άλλων, συγκροτούνταν Διευθύνσεις ΔΒΜ σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια , οι οποίες συνιστούσαν Περιφερειακές  υπηρεσίες και αποτελούσαν αποκεντρωμένες  υπηρεσίες της ΓΓΔΒΜ  του ΥΠΠΕΘ, δηλαδή αποκαθίστατο η απολεσθείσα σύνδεση μεταξύ Κεντρικού κράτους – Περιφερειών – Δήμων και κοινωνίας  , έτσι ώστε να προσδιορίζονται ξεκάθαρα οι ρόλοι του καθενός . Στην συνέχεια έρχεται  ο Ν.4386/16 ΦΕΚ83Α άρθρο 42 παρ. 4 και καταργεί την εφαρμογή των παραπάνω. Ο Νόμος  3879/10 άρθρο 7 παρ.1,2,3,4 αναφέρεται στον ρόλο των Περιφερειών και καταρτίζει το πλαίσιο του Περιφερειακού Αναπτυξιακού προγράμματος κάθε Περιφέρειας.  Περιλαμβάνει δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, ιδίως επενδύσεις προγραμμάτων και εφαρμογή της Δημόσιας πολιτικής  ΔΒΜ σε Περιφερειακό επίπεδο. Οι δράσεις αυτές χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό  και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ( ΠΔΕ )  μέσω ΓΓΒΔΜ , από επιχορηγήσεις και από ιδίους πόρους της κάθε Περιφέρειας. 

Συνεπώς ο κατεξοχήν θεσμός, για την όποια προσπάθεια,  θα πρέπει να είναι το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων(ΥΠΠΕΘ), συνεπικουρούμενο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την συνδρομή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ ) και της Ένωσης  Δήμων Ελλάδος  (ΚΕΔΕ ). Η κοινωνική αναγκαιότητα και η ανάπτυξη της κοινωνικής εμβέλειας της ΔΒΜ όμως επιβάλλει την κατά το δυνατόν πιο ενεργή και ισχυρή συμμετοχή των Περιφερειών στην διαμόρφωση , τον έλεγχο , την υλοποίηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων ΔΒΜ , και αυτό μπορεί να επιτευχθεί:- με την νομοθέτηση της Διοικητικής σχέσης ΥΠΠΕΘ και Περιφερειών – με την συγκρότηση Διευθύνσεων ΔΒΜ σε κάθε Περιφέρεια αλλά και αντίστοιχα τμήματα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα – με τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων τρόπων συμμετοχής και έκφρασης γνώμης των Περιφερειών προς την Κεντρική Διοίκηση, για τη διαμόρφωση των Εθνικών και Περιφερειακών προγραμμάτων Και τέλος οι Περιφέρειες θα πρέπει να ενεργοποιούν και να αναζητούν, με συγκεκριμένη και διακριτή διαδικασία, την έκφραση γνώμης των Δήμων και Τοπικών φορέων στα τοπικά προγράμματα.

Ακόμη πρέπει να λάβουμε υπόψη τις νέες συνθήκες της χώρας, όπως οικονομική κρίση και περιοχές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, υλοποιώντας προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, ανασυγκρότησης πρωτογενούς τομέα – ανταλλαγή επισκέψεων και ενημερώσεων μεγάλων παραγωγικών φορέων π.χ. κτηνοτρόφων – μελισσοκόμων – αμπελουργών σε άλλες χώρες )  . Η διαδικασία πιστοποίησης Επαγγελματικών προσόντων και μορφωτικής επάρκειας των εκπαιδευομένων – καταρτιζομένων , στηριζόμενο σε Ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να γίνετε στις  έδρες των Περιφερειών και όχι μόνο στην Αθήνα.

Οι οικονομικοί πόροι:- για τις μετακινήσεις των μαθητών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – την πρακτική άσκηση των σπουδαστών σε ΙΕΚ – ΕΠΑΛ κ.τ.λ.να  χρηματοδοτούνται από την ΓΓΔΒΜ και όχι μόνο από πόρους των Περιφερειών . Στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος είμαστε ανοικτοί σε κάθε διάλογο για την Εθνική προσπάθεια στα προγράμματα ΔΒΜ.»

 

Tags: