Αξιολόγηση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το CWUR

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας ανακοινώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αξιολογήθηκε και συμπεριλαμβάνεται στα χίλια καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο, καταλαμβάνοντας την 582η θέση σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσίευσε το Center for World University Rankings (CWUR). Παράλληλα, κατέλαβε την τέταρτη θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην παραπάνω κατάταξη.

Το Κέντρο Παγκόσμιας Κατάταξης Πανεπιστημίων CWUR δημοσιεύει τη μοναδική παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημίων που μετρά την ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των φοιτητών, καθώς και το κύρος των μελών ΔΕΠ και την ποιότητα της έρευνάς τους χωρίς να στηρίζεται σε έρευνες και δεδομένα του πανεπιστημίου. Ενδεικτικά, σημειώνουμε ότι η συγκεκριμένη κατάταξη βασίζεται σε δείκτες όπως: ποιότητα της εκπαίδευσης, επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων, ποιότητα προγραμμάτων σπουδών, αριθμός δημοσιεύσεων, απήχηση δημοσιεύσεων, αριθμός αναφορών, h-index, διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το αρχείο κατάταξης: http://cwur.org/2015/

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply